25 juli 2017

PvdA in waterschap wil bloemrijke dijken

Het moet weer gaan zoemen op de dijken binnen het waterschap Drents Overijsselse Delta. Tenminste, als het aan de PvdA-fractie ligt. De partij wil daarvoor meer bloemrijke dijken. Niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar ook voor de stevigheid van de dijken zelf.

PvdA-fractievoorzitter Mark Tuit vertelt: ‘ Vlinders en bijen maar ook zoveel andere diersoorten hebben het moeilijk. Met dit voorstel doen we als waterschap daarom iets goeds voor de biodiversiteit. Verder is het natuurlijk ook voor de recreant en onze eigen inwoners een veel mooier plaatje wanneer een dijk vol staat met bloeiende bloemen. En daarnaast is het ook nog eens goed voor de stevigheid van dijken.’

Dat de stevigheid van dijken toeneemt bleek onlangs nog uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. Zij ontdekten dat bij vier keer meer plantensoorten op de dijk de erosie halveert. Er is dus spraken van een echte ‘win-win-situatie’: mooie natuur en een grotere veiligheid.

Na het voorstel om te komen tot meer nestplaatsen voor ijsvogels is dit het tweede concrete voorstel van de PvdA om de biodiversiteit binnen het beheergebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta te vergroten. De partij trekt hierin samen op met Natuur Geborgd en Water Natuurlijk. Dit najaar moet het initiatiefvoorstel gereed zijn om te worden besproken tijdens een vergadering van het Algemeen Bestuur.

 

Mark Tuit