Door Hendrikus Loof op 18 juli 2016

PvdA-initiatief binnenstadsfonds krijgt brede steun

De binnensteden in Drenthe hebben het niet gemakkelijk. Detailhandel is hier een belangrijke functie, maar staat onder druk. Het gedrag van consumenten verandert, er wordt anders en elders gewinkeld. Het gevolg: leegstand en daarmee binnensteden die minder goed functioneren. Vooral in Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel is dit zichtbaar, maar ook in andere steden neemt de leegstand toe. Op initiatief van de PvdA hebben acht partijen in het Drents Parlement het college van GS opgeroepen een ‘binnenstadsfonds’ in te stellen. De vier gemeenten kunnen daarmee hun binnensteden versterken. Een motie hierover kreeg brede steun bij de Algemene Beschouwingen in het Drents Parlement.

Binnensteden zijn belangrijk als motor voor economie, cultuur en leefbaarheid en hebben een groot verzorgingsgebied. Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel zijn zich bewust zijn van de problematiek en werken momenteel plannen uit om hun binnensteden aan te passen aan de eisen van nu. Daarbij wordt onder meer geprobeerd wonen en culturele voorzieningen toe te voegen. Dat is ook voor de provincie van belang: goed functionerende binnensteden zijn belangrijk voor de eigen inwoners, maar ook voor de ontvangst van bezoekers. Om die redenen is het college van GS door de PvdA  opgeroepen met de vier steden in overleg te gaan om tot onderlinge afstemming te komen over de herinrichting van de binnensteden. Samen staan de steden sterker, niemand is gebaat bij onnodige onderlinge concurrentie. Ook kunnen kennis en ervaringen worden gedeeld. Door een provinciaal binnenstadsfonds in te stellen kunnen de steden noodzakelijke ingrepen in de binnenstad financieel aanjagen en (mede-) mogelijk maken. Een motie van deze strekking is ingediend door de fracties van PvdA, VVD, CDA, Sterk Lokaal, 50PLUS, GroenLinks, SP en ChristenUnie.

Het college van GS heeft de motie overgenomen en deze kreeg brede steun in het Drents Parlement. Bij het overleg van de steden – waar zich mogelijk nog meer bij aansluiten – worden ook de uitkomsten van de Noordelijke Detailagenda betrokken.

Lees ook de artikelen van het DvhN en RTV Drenthe.

 

 

 

Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Mooiste plek in Drenthe? Bij Kralo rechtsaf… Word blij van… Het voorjaar. In de politiek door? Brede interesse in mens & samenleving en door Joop den Uyl. Morgen invoeren! Verstandige klimaatmaatregelen waar ook de mensen met een smalle beurs van profiteren. Mijn favoriete artiest Neil Young & Crazy Horse. Eerlijke politiek is… Goed luisteren, helder

Meer over Hendrikus Loof