15 november 2014

PvdA presenteert kandidatenlijst Statenverkiezingen 2015

Het Gewestelijk bestuur van de PvdA Drenthe heeft de ontwerpkandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen 2015 bekend gemaakt. De lijst is opgesteld op advies van de kandidaatstellingscommissie.

Na beoogd lijsttrekker Ard van der Tuuk staat het huidige Statenlid Roelie Goettsch op de tweede plaats. Op nummer drie de eerste nieuweling, Hendrikus Loof uit Hoogeveen. Ook de plaatsen vier en vijf zijn voor nieuwe kandidaat Statenleden, Ronald Koch en Rudolf Bosch. Statenlid Peter Zwiers staat op de zesde plaats. De volledige lijst vindt u in de bijlage.

De kandidaatstellingscommissie stond voor een lastige keuze. Voorzitter Jolida Spekreijse: “De kandidaatstellingscommissie is aangenaam verrast door het grote aantal goede kandidaten dat zich heeft aangemeld voor een plaats op de lijst van de PvdA voor de Statenverkiezingen in maart 2015. In voetbaltermen gesproken: ‘De trainer verkeert in de luxe positie dat voor elke positie dubbele bezetting mogelijk is’. Tegelijkertijd maakte dat de opdracht aan de commissie extra moeilijk. Immers, de verkiesbare plaatsen op de lijst zijn maar beperkt. Veel kandidaten die buitengewoon geschikt zouden zijn voor het Statenlidmaatschap hebben bij de verschillende afwegingen een niet verkiesbare plaats gekregen. De PvdA Drenthe mag zich gelukkig prijzen met een zo groot aantal kwalitatief zeer geschikte en betrokken kandidaten voor een volksvertegenwoordigende rol.”

Bij het opstellen van de lijst heeft de kandidaatstellingscommissie op een aantal aspecten gelet. “We hebben natuurlijk gekeken naar kwaliteit. Daarnaast is er gezocht naar een goede verhouding tussen ervaren en nieuwe kandidaten. Ook hebben we gelet op de geografische spreiding over de provincie, op de verhouding tussen het aantal mannen en het aantal vrouwen en op een mix tussen jong en oud. We zijn trots op de lijst en de kandidaten en zijn ervan overtuigd dat dit team de basis gaat leggen voor een mooie verkiezingsuitslag van de PvdA in Drenthe”, aldus commissievoorzitter Spekreijse. De kandidaatstellings­commissie bestaat naast Jolida Spekreijse uit Huub Looman, Rieja Raven, Jacob Bruintjes, Jelbrich Peters en Klaas Smid.

Op 11 december stelt de gewestelijke vergadering van de PvdA de kandidatenlijst vast. De Statenverkiezingen vinden plaats op 18 maart 2015. Provinciale Staten van Drenthe bestaat uit 41 leden, waarvan nu 12 van de PvdA. De PvdA heeft 2 gedeputeerden.

PvdA Drenthe Kandidatenlijst Staten 2015