PvdA Statenfractie bezorgd over sluiting kinder- en verloskundeafdeling Emmen

15 december 2017

Aanstaande maandag 18 december gaat de kinder- en verloskundeafdeling van het Scheper Ziekenhuis in Emmen dicht, door een gebrek aan artsen. In het Drents Parlement is daar met zorg op gereageerd. Onze Statenfractie steunde een motie waarin het College van GS wordt opgeroepen alle betrokken partijen aan tafel te krijgen (een ‘zorgtafel’). De motie kreeg brede steun.

Het besluit van de Raad van Bestuur van Treant om de kinder- en verloskundeafdeling in Emmen te sluiten heeft tot veel onrust geleid. Naast het probleem op korte termijn (een acuut tekort aan artsen) is het de vraag hoe er in deze regio met een kleiner en ouder wordende bevolking op de langere termijn goede ziekenhuiszorg kan worden blijven geleverd. Verschillende partijen in het Drents Parlement, waaronder de PvdA, hebben het College GS gevraagd in actie te komen. Goede, bereikbare en toegankelijke zorg is van groot belang voor alle inwoners in Drenthe, ook in en rondom Emmen. Het College wordt daarom opgeroepen een ‘zorgtafel’ te organiseren met de betrokken partijen. Ook moeten Treant en de zorgverzekeraars worden gestimuleerd om te werken aan een gezonde zorginfrastructuur in de regio. Zo moet het aantrekkelijker worden voor personeel om in dit deel van Nederland te komen werken. Ons Statenlid Michel Berends deed in dit verband de oproep om het ‘proefwonen’ dat Marketing Drenthe enige tijd geleden ontwikkelde specifiek te gaan inzetten voor mogelijk geïnteresseerde artsen en specialisten. ‘Laat ze daarmee kennismaken met al het moois dat Drenthe te bieden heeft.’

Kort na het bericht van de sluiting liet de PvdA in Emmen al weten dat deze dienstverlening op orde moet blijven. Fractievoorzitter Raymond Wanders: ‘Wij willen graag serieus en constructief het gesprek aan met Treant over de toekomst van de ziekenhuiszorg in Emmen. Bijvoorbeeld over bereikbaarheid met het openbaar vervoer, opleidingen en andere zaken die kunnen helpen ziekenhuiszorg hier kwalitatief op niveau en bereikbaar te houden. Alleen moet nu eerst wel deze, wat de PvdA betreft, basisvoorziening weer op orde. Je moet gewoon in Emmen kunnen bevallen.’ Gemiddeld bevallen 15 vrouwen per week in Emmen.