Door op 26 oktober 2016

PvdA-Statenfractie over toekomst luchthaven GAE: voorkeur voor ‘investeren’, maar niet zonder meer

In de Commissie FCBE van Provinciale Staten is vandaag, woensdag 26 oktober, opiniërend gesproken over de toekomst van Groningen Airport Eelde. De partijen konden aangeven wat zij vinden van de rapporten die hierover zijn opgesteld. Onze Statenfractie staat welwillend tegenover het scenario ‘investeren’, zo gaf ons Statenlid Ronald Koch aan. De fractie heeft echter wel vier belangrijke aandachtspunten.

Op basis van de rapporten over de toekomst van de luchthaven zijn drie scenario’s opgesteld: ‘afbouwen’, ‘continueren’ en ‘investeren’. De PvdA heeft een positieve grondhouding voor behoud van de luchthaven. GAE heeft zeker betekenis voor de noordelijke economie en daarmee voor de werkgelegenheid in onder meer Drenthe. Ondanks alle rapporten zijn er echter nog veel vragen, onzekerheden en risico’s, zo gaf Ronald Koch aan in de commissie. Wat gaat bijvoorbeeld de opening van Lelystad Airport betekenen? Wat gebeurt er als de kosten voor verkeersleiding anders verdeeld worden? En wat zeggen al die cijfers uit de rapporten? Rond de baanverlenging waren er vergelijkbare cijfers en verwachtingen, maar die zijn ook niet uitgekomen.

Om vol overtuiging voor het investeringsscenario ‘Internationale toegangspoort voor het Noorden’ te kunnen kiezen, zijn er voor de PvdA-Statenfractie vier belangrijke aandachtspunten. Voor ons is het belangrijk dat:

  1. het bedrijfsleven ook fors gaat investeren in de luchthaven en de overheden niet meer bijdragen aan eventuele exploitatietekorten;
  2. het bedrijfsleven meer gebruik maakt van de luchthaven;
  3. ook de provincie Friesland (financiële) betrokkenheid toont;
  4. er gewerkt wordt met voortschrijdend inzicht.

Op dat laatste punt gaf de fractie aan dat het wellicht beter is – als het luchthavenbesluit en de financiële situatie van de luchthaven dat toestaan – om te wachten hoe de luchthaven Lelystad vanaf 2018 gaat draaien. Dan kan een beter besluit worden genomen over de toekomst van de luchthaven. De reactie van het college op bovenstaande aandachtspunten is voor ons belangrijke input om tot een definitieve afweging te kunnen komen.

Op 30 november wordt verder gesproken in de Commissie FCBE over GAE. In december vindt dan besluitvorming plaats in Provinciale Staten.

Lees hier de bijdrage van Ronald Koch: bijdrage-gae-fcbe-26_10_2016-ronald-koch

 

Dagblad van het Noorden publiceerde dit artikel over de discussie.

RTV Drenthe maakte dit item.