Door op 10 augustus 2015

PvdA Statenleden brengen werkbezoek aan Staatsbosbeheer

Op 5 augustus bracht een viertal PvdA-statenleden een werkbezoek aan Staatsbosbeheer. Via deze ´zomerstage´ wil Staatsbosbeheer de provinciale politici laten kennismaken met de verschillende werkzaamheden van de organisatie in Drenthe.

Op het prachtige Dwingelderveld kregen de statenleden tekst en uitleg over het belang van het door Staatsbosbeheer uitgevoerde natuurbeheer, over het economisch belang ervan voor Drenthe en over natuurrecreatie en -educatie. Ze bezochten onder meer het natuurkampeerterrein Lheederzand en zagen cliënten van Promens Care aan het werk.

Kortom: een geslaagd werkbezoek, die aanleiding gaf om elkaar over en weer te verzekeren elkaar op gebied van natuurbehoud te blijven opzoeken. PvdA Drenthe wil, in samenwerking met onder andere Staatsbosbeheer, de basisstructuur van de Drentse natuur overeind houden en toegankelijk maken voor iedereen!