PvdA stelt kritische vragen over windpark Drentse Monden Oostermoer

Door Hendrikus Loof op 9 november 2018

Onze Statenfractie heeft kritische vragen gesteld over de omvang van Windpark Drentse Monden Oostermoer. Ons Tweede Kamerlid William Moorlag heeft direct daarop vragen gesteld in het parlement in Den Haag. De discussie over dit onderwerp is inmiddels volop losgebarsten, binnen Drenthe en daarbuiten.

De reconstructie. Op 9 februari 2015 heeft de Minister van EZ, na overleg met de provincie Drenthe en de betrokken gemeenten besloten dat windpark Drentse Monden een omvang krijgt van 150 MW. Het zou hierbij gaan om 50 windmolens met een vermogen van 3MW. Sindsdien is in alle relevante publicaties altijd gesproken over een windpark van circa 150 MW. In 2015 bepleit Gedeputeerde Staten op verzoek van Provinciale Staten tweemaal schriftelijk bij het Ministerie van EZ om ten tijde van de aanleg van de windturbines te eisen dat de nieuwste technieken worden toegepast waardoor mogelijk een groter opgesteld vermogen per windmolen bereikt kan worden en er in totaliteit minder windmolens nodig zijn om tot een totaalvermogen van 150 MW te komen. Dit wordt niet gehonoreerd maar wel worden er uiteindelijk 5 molens geschrapt uit het oorspronkelijke plan.

Op 1 november 2018 publiceert de Staatscourant het volgende bericht: Kennisgeving Besluiten Windpark De Drentse Monden en Oostermoer fase 3, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hierin wordt aangegeven dat van vrijdag 2 november 2018 tot en met vrijdag 14 december 2018 de besluiten ter inzage liggen voor het Windpark De Drentse Monden en Oostermoer fase 3. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op de ontwerpbesluiten kunnen beroep instellen. In de toelichting wordt aangegeven dat het om een windpark gaat met een totaalvermogen van circa 150 MW.

Op 29 oktober 2018 publiceert Windpark Drentse Monden Oostermoer op haar website de keuze voor het type windturbine en in het artikel is tevens te lezen dat het om turbines gaat met een vermogen van 3,9 MW waardoor een totaalvermogen wordt opgesteld van 175,5 MW.

Hierover heeft de PvdA-fractie de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten:

  • Bent u op de hoogte van het besluit van Windpark Drentse Monden Oostermoer om 45 windturbines te plaatsen met een totaalvermogen van 175,5 MW?
  • Bent u het met ons eens dat het besluit van Windpark Drentse Monden Oostermoer strijdig is met eerdere besluiten van o.a. het Ministerie van EZ?
  • Bent u het met ons eens dat Windpark Drentse Monden Oostermoer zich dient te houden aan eerdergenoemde besluitvorming en uitgangspunten en hoe denkt u dat te bereiken?
  • Ziet u kans om hierbij gelijktijdig te pleiten voor het verkleinen van het windpark tot 38 windturbines ( x 3,9MW = 148,2MW).

 

Lees hier het artikel in DvhN over de 7 teveel ingetekende windmolens.

Lees hier het artikel over de vragen die William Moorlag stelde in de Tweede Kamer.

En het artikel over de motie die de PvdA indiende in de Tweede Kamer om het aantal turbines te verlagen. Ook de gemeenten mengen zich nu in het debat.

 

 

 

 

 

Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Mooiste plek in Drenthe? Bij Kralo rechtsaf… Word blij van… Het voorjaar. In de politiek door? Brede interesse in mens & samenleving en door Joop den Uyl. Morgen invoeren! Verstandige klimaatmaatregelen waar ook de mensen met een smalle beurs van profiteren. Mijn favoriete artiest Neil Young & Crazy Horse. Eerlijke politiek is… Goed luisteren, helder

Meer over Hendrikus Loof