PvdA stelt volop vragen over optreden NAM – provinciaal en gemeentelijk

Door Peter Zwiers op 12 maart 2019

De PvdA in Drenthe werd onlangs onaangenaam verrast door de plannen van de NAM om in Drenthe op meer plekken aardgas te winnen (Dagblad van het Noorden, 1 maart 2019, NAM: Aardbeving van 3.0 of hoger? Dan klein gasveld direct sluiten). Topman Johan Atema geeft aan dat dit nodig is om het verminderen van de gaswinning in Groningen op te vangen. De PvdA-fractie in Provinciale Staten heeft begin vorig jaar hierover al mondelinge vragen gesteld en haar zorgen geuit. De Drentse politiek is altijd duidelijk geweest: geen extra gaswinning in Drenthe door het verlagen van de gaswinning in Groningen. Dat staat volledig haaks op elkaar. Bovendien werd 5 maart jl. bekend dat er een parlementaire enquête naar de gaswinning komt. In dat licht gezien is de berichtgeving van de NAM op z’n minst bijzonder te noemen. 

Nadat de PvdA-Statenfractie al direct vragen had gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten volgden niet lang daarna onze fracties in de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Hoogeveen en Tynaarlo. Zij willen het volgende weten van hun Colleges van BenW:

 1. Hebt u kennis genomen van het voornemen van de NAM om in Drenthe meer gas te gaan winnen? 

2. Bent u het met de fractie van de PvdA eens dat dit uiterst ongewenst is? Zo nee, kan het College dit toelichten? 

3. Zo ja, bent u bereid dit standpunt over te brengen bij de provincie, de minister en de NAM om zodoende maximale druk te zetten om dit voornemen tegen te houden? Indien u niet bereid bent, wat zijn de argumenten om dit niet te doen? 

 

Peter Zwiers

Peter Zwiers

Mooiste plek in Drenthe? Ik ben een echte veenkoloniaal en vind het natuurgebied Exloerkijl fantastisch, maar ik kan al hardlopend ook genieten van de heidegebieden en de leuke brinkdorpen. Word blij van… Mensen die coöperatief bezig zijn om hun eigen omgeving mooier te maken. Samen maken we Drenthe! In de politiek beland door? Een echte

Meer over Peter Zwiers