Door Peter Zwiers op 23 april 2017

PvdA stelt vragen: wie betaalt er voor duurzaamheid?

De Statenfractie van PvdA Drenthe heeft vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over wie het meeste bijdraagt aan duurzaamheid. Onderzoek wijst uit dat dit vooral arme mensen zijn. Daarentegen zijn het de hogere inkomens die profiteren, doordat zij subsidies opstrijken en kunnen investeren in energiebesparende maatregelen. De PvdA wil weten of dit ook in Drenthe speelt en zo ja: kunnen nieuwe instrumenten beter toegankelijk worden gemaakt voor mensen met een kleinere portemonnee?

 Op 19 april presenteerde CE Delft een rapport waaruit blijkt dat de arme mensen in Nederland relatief het meest bijdragen een duurzaamheid, terwijl de rijke mensen het meest profiteren van subsidies voor duurzaamheid. Arme mensen zijn relatief meer kwijt aan hun vaste lasten, waaronder hun energierekening. Daardoor raken energiebelastingen in verband met het klimaatbeleid hen het meest. De subsidies komen echter vooral terecht bij de rijke mensen. Zij kunnen de investeringen in duurzaamheid veroorloven en weten daarbij ook de verschillende regelingen te benutten; voor het arme deel van de bevolking is dit niet weggelegd.

De PvdA Drenthe vindt dit een zorgelijke ontwikkeling, zo geeft Statenlid Peter Zwiers aan: ‘Dit is niet goed voor het draagvlak om te werken aan het klimaatbeleid. Daarnaast mag klimaatbeleid nooit een rol spelen in het vergroten van inkomensverschillen.’ Daarom stelt de PvdA-Statenfractie vragen aan GS. Zwiers: ‘We willen onder meer weten hoe de landelijke uitkomsten zich verhouden tot de situatie in Drenthe en of GS het wenselijk vindt dat arme mensen relatief een hogere bijdrage leveren aan het klimaatbeleid dan rijke mensen?’ Ook wil de PvdA weten of er bij nieuwe klimaatinstrumenten gekeken kan worden hoe deze beter toegankelijk kunnen worden gemaakt voor mensen met een kleinere portemonnee.

Peter Zwiers

Peter Zwiers

Mooiste plek in Drenthe? Ik ben een echte veenkoloniaal en vind het natuurgebied Exloerkijl fantastisch, maar ik kan al hardlopend ook genieten van de heidegebieden en de leuke brinkdorpen. Word blij van… Mensen die coöperatief bezig zijn om hun eigen omgeving mooier te maken. Samen maken we Drenthe! In de politiek beland door? Een echte

Meer over Peter Zwiers