PvdA steunt motie over medicinale cannabisolie

Door Ralph du Long op 30 maart 2018

In de vergadering van het Drents Parlement van woensdag 28 maart diende Sterk Lokaal een motie in over de beschikbaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid van medicinale cannabisolie. Dit middel heeft een bewezen pijnbestrijdende werking, maar het is niet altijd gemakkelijk en tegen aanvaardbare prijs en betrouwbare kwaliteit te verkrijgen. Aan het College van GS werd gevraagd zich in te spannen voor een betere landelijke regeling, met provinciale dekking. Onze fractie steunde de motie en diende deze mede in.

De verstrekking van medicinale cannabisolie is een actueel onderwerp: steeds meer gemeenten vragen het Rijk hier een oplossing voor te vinden. Ons Statenlid Ralph du Long gaf aan dat in veel gevallen de verstrekking van de olie aan patiënten hapert. Zij moeten daardoor soms de toevlucht nemen tot andere middelen, die bijvoorbeeld onzuiver zijn en daardoor niet goed werken. Ze wijken daarmee af van de gecontroleerde verstrekking, onder toezicht van een huisarts. Dat brengt allerlei risico’s voor hun gezondheid met zich mee. Ook in Drenthe kennen we dergelijke gevallen. In de motie wordt daarom aangedrongen op een betere bereikbaarheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid van dit middel. In Drenthe moet minimaal één ‘uitgiftepunt’ worden gerealiseerd.

Het College van GS gaf bij monde van gedeputeerde Cees Bijl (hij verving collega Henk Jumelet) aan dat deze boodschap zeker zal worden overgedragen aan het Rijk, in het bijzonder de minister van VWS. Over de verdere invulling en de uitvoerbaarheid van de motie komt GS nog nader terug bij Provinciale Staten.

Lees hier de motie: M 2018-6 Medicinale cannabisolie AANGENOMEN.

 

 

[beeld header: Pixabay]

Ralph du Long

Ralph du Long

Mooiste plek in Drenthe? Uitzicht vanuit mijn woonkamer op de Ankerhof vijver in Assen. Vooral als er ijs ligt en het heeft gesneeuwd. Word blij van… Onvoorbereid in diepe waters worden gegooid in onbekende landen. In de politiek beland door? Het eerste zwarte gemeenteraadslid in Amsterdam, tevens een goede vriend. Morgen invoeren! Publieke goederen terug

Meer over Ralph du Long