Door op 20 december 2014

PvdA strijdt voor behoud arbeidsplaatsen Philips Emmen

ASSEN – In verband met de aangekondigde sluiting van Philips Lightning in Emmen (meer dan 200 banen) dienden CDA en PvdA in de statenvergadering van 17 december een motie in. De motie werd Statenbreed aangenomen. In zijn toelichting bevestigde Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar dat het College van GS de motie ziet als een ondersteuning van zijn beleid en graag uitvoert.

GS zullen met de directie van Philips in overleg gaan met als doel de
fabriek voor Emmen te behouden. Daarbij trekken zij samen op met partijen als gemeente, vakbonden, OR en Drentse Tweede Kamerleden. Gezien een vergelijkbare problematiek gaan deze partijen tevens in overleg met de bedrijfsleiding van Tjoapack Emmen (60 banen) en Zorggroep Leveste (300 banen).

Er is namens de drie noordelijke provincies een oproep gedaan aan de ministers van Economische Zaken en Sociale Zaken om zich meer in te spannen voor het behoud van werkgelegenheid in het Noorden.
Zie ook de website van de provincie.