PvdA verheugd over komst Universiteit van het Noorden naar Drenthe

Door Michel Berends op 26 februari 2020

De Statenfractie van de PvdA Drenthe is verheugd met het nieuws dat de Rijksuniversiteit van Groningen (RUG) naar Emmen komt met onderwijs en onderzoek. Het is een geweldige uitkomst van de gesprekken die het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe heeft aangeknoopt met de RUG, daartoe aangespoord door een motie van de PvdA. Woordvoerder Michel Berends: ‘We zijn erg gelukkig met deze ontwikkelingen rond de Universiteit van het Noorden. De investeringen in onderwijs zijn erg belangrijk voor Drenthe en passen uitstekend bij het coalitieakkoord “Drenthe Mooi voor Elkaar” dat vorig jaar na de verkiezingen is gesloten.’

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op woensdag 3 juli 2019 diende de PvdA (samen met VVD, CDA en Groen Links) de motie in om te onderzoeken of de ‘Universiteit van het Noorden’ naar Drenthe kan worden gehaald. De RUG had eerder aangegeven zich hiertoe te willen doorontwikkelen en dat was volgens de PvdA een uitstekend aanknopingspunt. Michel Berends: ‘Ons coalitieakkoord zet stevig in op het bevorderen van regionale economie en werkgelegenheid. Binding van jongeren aan de provincie is een belangrijk onderwerp, evenals het stimuleren van een zo compleet mogelijk onderwijsaanbod, in elk geval op het gebied van zorg, techniek en ICT. Ook wordt in het akkoord het regionaal belang genoemd van sterke steden als verzorgingsplaats.’

De motie werd met algemene stemmen aangenomen in het Drents Parlement en gedeputeerde Cees Bijl ging er enthousiast mee aan de slag. Dat de RUG nu een ‘dependance’ op termijn aankondigt in Emmen (samen met Stenden Hogeschool) voor de groene chemie is een mooie eerste stap. Ook de deze week aangekondigde steun van de provincie voor de IT Hub in Hoogeveen past uitstekend in deze ambitie. Berends: ‘Ze sluiten aan op het rijtje van eerdere initiatieven die we als PvdA Drenthe hebben genomen, zoals de bestrijding van laaggeletterdheid en het investeren in MBO techniekonderwijs. Nu komt er dus hoger onderwijs voor velen in Drenthe beschikbaar. De opleidingen worden toegevoegd aan het bestaande palet van kennisinstellingen in onze provincie zoals Astron/Lofar, de health hub in Roden en de sensor- en motorentechnologie in Assen. Daarmee doen we bovenin mee in de eredivisie van onderwijs en onderzoek.’

Michel Berends

Michel Berends

Mooiste plek in Drenthe? Lofar-gebied nabij Nieuw-Buinen en Exloo, vanwege de moderne radiotelescopen en de vele weidevogels. Word blij van… Mensen met humor en zelfspot. In de politiek beland door? Omdat alles van waarde bevochten moet worden, om te beginnen in eigen kring… Morgen invoeren! Basisinkomen, scheelt een hoop bureaucratie. Mijn favoriete artiest Jiskefet en

Meer over Michel Berends