Door Albert Huizing op 3 augustus 2013

PvdA werkgroep ouderenbeleid Drenthe ziet belang van senioren in gemeenteraden

“Veel senioren zijn ervaringsdeskundige – dan wel zullen dat worden. De kennis die bij deze senioren aanwezig is zou prima ingebracht kunnen worden bij de nieuwe raadsfracties en op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan de kaderstellende en controlerende functie die de raadsfractie heeft, juist op het terrein van het sociale domein dat enorm onder druk is komen te liggen. Deze senioren kunnen de problematiek beoordelen vanuit hun praktijk van alle dag en kunnen daarbij een inzicht en een gevoel aan de dag leggen die nogal eens worden gemist bij het jongere deel van de volksvertegenwoordigers.” 

Aldus de oproep die de werkgroep ouderenbeleid van de PvdA in Drenthe heeft gedaan aan de afdelingsbesturen, bij het samenstellen van de kandidatenlijst voor de raadsverkiezingen van 19 maart 2014.

Albert Huizing (foto), voorzitter van de werkgroep ouderenbeleid en Statenlid in Drenthe: “Wij begrijpen en juichen dat ook toe dat veel aandacht is voor vernieuwing en verjonging van raadsfracties. Dit is nodig voor een frisse wind en een vernieuwende aanpak in de volksvertegenwoordiging. Maar een frisse wind hoeft niet per definitie te komen van jongeren. We kunnen ons voorstellen dat een senior die vanuit zijn of haar belevingswereld opereert een goede toegevoegde bijdrage zou kunnen leveren aan het adequaat functioneren van de raadsfractie, juist op het terrein van het sociale domein.
Dit betekent niet dat wij er voor pleiten dat raadsleden langer dan de gebruikelijke drie perioden deel blijven uitmaken van de raad. Het gaat ons er wel om dat het gewoon wordt gevonden wanneer inwoners op latere leeftijd, na gebleken geschiktheid, zitting gaan nemen in de raad. Daar komt bij dat ongeveer een kwart van de Nederlandse samenleving zich senior mag noemen en alleen dat feit rechtvaardigt al de plaatsing van een senior als toekomstig raadslid op de kandidatenlijst.”

Lees de brief aan de afdelingsbesturen.

Albert Huizing

Albert Huizing

Woonplaats: Emmen Krijgt energie van: de omgang van mensen met een drive, die sterk gericht zijn om een concreet doel te bereiken. Sterk in: de omgang met vooral mensen die zich in de steek gelaten voelen ( door de overheid). In de politiek door: een zekere toevalligheid maar ook door het besef dat wil je

Meer over Albert Huizing