Door op 19 oktober 2015

PvdA wil dat meer mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen

Er moet volgens de Partij van de Arbeid in Drenthe nog veel gebeuren willen meer mensen naar tevredenheid langer zelfstandig kunnen blijven wonen als hun gezondheid achteruit gaat. Het aandeel ouderen in Drenthe neemt in de komende jaren fors toe. Naar verwachting is al over 15 jaar één op de drie Drenten 65 jaar of ouder.

Dat brengt ook met zich mee, dat het voor mensen die minder mobiel zijn, gemakkelijker moet worden om zich te kunnen verplaatsen. Daar is Drenthe onvoldoende op voorbereid. De PvdA vindt dat een grotere inspanning van alle betrokkenen noodzakelijk is.

Fracties, bestuurders en andere leden van de PvdA uit Drenthe komen op 27 oktober bijeen om te overleggen hoe er meer vaart gezet kan worden achter de noodzakelijke verbetering. Belangrijke gast is Marnix Norder, oud-gedeputeerde van Zuid-Holland en oud-wethouder van Den Haag, nu voorzitter van het door het kabinet ingestelde ‘Aanjaagteam langer zelfstandig wonen’. Hij zal de aanwezigen laten zien op welke manier de mogelijkheden om langer zelfstandig te wonen kunnen worden vergroot.

Wanneer de gebouwen en openbare ruimte in Drenthe toegankelijker worden, zal het naar verwachting aantrekkelijker worden voor mensen die minder mobiel zijn om hun vakantie in Drenthe door te brengen. Dat is gunstig voor de recreatiesector in onze provincie.

Tal van maatschappelijke organisaties spelen naast gemeenten een grote rol bij het verwezenlijken van de omslag, waaronder verenigingen, zorgaanbieders, woningcorporaties, provincie en welzijnsorganisaties. Goed overleg is een belangrijke vereiste, waarbij het volgens de PvdA ook nodig is om de betrokken inwoners en ervaringsdeskundigen of hun vertegenwoordigers of belangenorganisaties een gelijkwaardige inbreng te laten leveren.

De initiatiefnemers voor de bijeenkomst zijn:

– Roelie Goettsch, voorzitter van de PvdA-fractie in Provinciale Staten

– Jacob Bruintjes, voorzitter van PvdA Drenthe

– Albert Huizing, voorzitter van de Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe.