Door op 26 januari 2016

PvdA wil ondersteunende rol provincie voor Drentse cultuurpodia

PvdA Drenthe wil een ondersteunende rol van provincie Drenthe voor poppodia in Drenthe. De PvdA vindt dat het in stand houden van een goede culturele ruggengraat ten grondslag moet liggen aan het cultuurbeleid in Drenthe. Daarbij hoort ook een aantal cultuurpodia waar beginnende (Drentse) artiesten en bands zich kunnen presenteren: ook jong aanstormend muzikaal talent verdient een serieus podium.

Bied hen de faciliteiten en de kansen om zich te ontwikkelen, hun muziek, cabaret, dans of ideeën uit te dragen en daarmee hun steentje bij te dragen aan een dynamisch en bruisend Drenthe. Een gevarieerd cultuuraanbod dat jong en oud bindt aan Drenthe is goed voor het op de kaart zetten van Drenthe. Statenlid Peter Zwiers had namens de PvdA-statenfractie al eerder aandacht gevraagd voor de positie van de poppodia in Drenthe en wist zelfs de Statenzaal in het provinciehuis in Assen al een paar maal als podium voor aanstormend Drents talent beschikbaar te stellen.

Uit de berichtgeving van RTV Drenthe van 25 januari j.l. blijkt dat, ondanks het aanwezig zijn van een aantal cultuurpodia in Drenthe (zoals VanSlag in Borger en Apollo in Emmen), het ontbreken van een landelijke erkenning als poppodium voor de Drentse cultuurpodia een negatief effect heeft op hun naamsbekendheid. Daarmee lopen de Drentse podia niet alleen boekingen van landelijke boekingsbureau’s en bekende bands mis, maar grijpen ze ook naast een aantal subsidies, zoals de subsidie die het Fonds Podiumkunsten uitkeert aan erkende cultuurpodia.

De PvdA Drenthe wil dat de provincie vanuit haar cultuurbeleid ook een coördinerende en faciliterende rol speelt ten aanzien van initiatieven die de podiumkunsten en muziekcultuur in Drenthe verstevigen. Daarom roept de PvdA-fractie Gedeputeerde Staten op om de Drentse poppodia actief te ondersteunen en zoveel mogelijk te faciliteren in hun poging om voor 2017 de status als erkend poppodium te verkrijgen. Kunst & Cultuur Drenthe zou hierbij een leidende rol kunnen en willen spelen.

De PvdA-fractie zal hierover vragen indienen bij het college van Gedeputeerde Staten.