Door op 21 juli 2016

PvdA zet toegankelijkheid op provinciale agenda

De Drentse Statenfractie van de PvdA vindt het belangrijk dat iedereen naar vermogen kan meedoen in de Drentse samenleving. Daarom heeft de fractie, samen met SP en GroenLinks, bij de Algemene Beschouwingen een motie ingediend over toegankelijkheid, die door alle partijen in het Drents Parlement werd gesteund. 

PvdA-Statenlid Rudolf Bosch licht toe: ‘Hiermee sluit de PvdA-Statenfractie aan bij de initiatieven van PvdA-Tweede Kamerlid Otwin van Dijk, die het thema landelijk op de agenda heeft gezet. Nadat Tweede en Eerste Kamer eerder dit jaar hebben ingestemd met het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking, zijn ook moties aangenomen waarmee toegankelijkheid de norm in Nederland moet worden. De PvdA vindt het belangrijk dat nu ook de provincie toegankelijkheid in de breedste zin van het woord agendeert.’

Niet alleen de toegankelijkheid van openbare gebouwen, de openbare ruimte en het openbaar vervoer is daarbij volgens Bosch van belang, maar ook bijvoorbeeld ook die van websites en overheidsinformatie. ‘Het geheel draagt bij aan de leefbaarheid in de provincie en een aantrekkelijke, voor iedereen toegankelijke vrijetijdseconomie. De PvdA wil dat het college van GS inzichtelijk maakt op welke wijze het thema toegankelijkheid de provinciale taken en beleidsterreinen raakt.’

Lees hier de motie die statenbrede steun kreeg en door het college van GS werd overgenomen: Motie M 2016-23 Toegankelijk Drenthe AANGENOMEN.

Lees hier wat Rudolf Bosch zei over dit onderwerp bij de behandeling in de Statencommissie FCBE, eind juni.