Een column van Peter Zwiers: Rekeningrijden funest voor het platteland

Door Peter Zwiers op 27 juni 2019

Het kabinet heeft besloten dat per 2026 rekeningrijden wordt ingevoerd. Daarvoor worden drie mogelijke varianten onderzocht. En bij de uitwerking wordt het platteland vergeten. Dat vraagt nu al actie. Het platteland mag niet de dupe worden van het rekeningrijden.

De drie varianten die worden uitgewerkt:

  1. Een heffing voor elektrische auto’s per gereden kilometer
  2. Een heffing voor iedereen per gereden kilometer
  3. Een heffing voor gereden kilometers in de spits

De discussie over rekeningrijden speelt al vele jaren. Deze discussie is ontstaan vanuit het vastlopen van het Nederlandse wegennet, of veel specifieker: het wegennet in de Randstad. Deze problematiek is elders in het land veel beperkter of zelfs nauwelijks aanwezig. Rekeningrijden is een tijd lang geen onderwerp van gesprek geweest, maar wordt nu als onderwerp ingezet bij de uitwerking van het klimaatakkoord.

Platteland gaat betalen voor de stad

In de voorgestelde varianten wordt nergens rekening gehouden met het platteland. Bewoners van het platteland rijden gemiddeld meer kilometers. Drenthe staat daarbij op de tweede plaats van het gemiddeld aantal kilometers per auto. De top-4 bestaat verder uit Flevoland, Friesland en Groningen. Allemaal provincies met een groot aandeel platteland.

Het werk op het platteland is vaak verder van huis, net als veel voorzieningen. De verdere schaalvergroting van bijvoorbeeld supermarkten zorgt voor steeds minder aanbod in dorpen. Bewoners zijn daardoor genoodzaakt verder te reizen voor hun noodzakelijke boodschappen.

Deze reizen gaan daarbij maar zelden gepaard met files of vertraging. De filedruk op het platteland ligt aanzienlijk lager. In de top 10 van wegen met de grootste filedruk komen geen wegen voor in Drenthe, Flevoland, Groningen of Friesland. Uitgerekend de provincies waar gemiddeld de meeste kilometers worden gereden.

Het openbaar vervoer op het platteland kent daarnaast minder mogelijkheden dan in meer stedelijke gebieden. Bewoners gebruiken daardoor meer hun auto.

En dat betekent dat het platteland mag gaan betalen voor problemen in de Randstad. En dat is uiterst ongewenst. Het zorgt voor nog meer druk op de leefbaarheid van het platteland.

Den Haag kijk verder!

Het is noodzaak om nu al de varianten te bekijken waarin het platteland niet gaat bijdragen aan de oplossing van problemen elders in het land. Spitsheffing dient dan gekoppeld te worden aan wegen en gebieden waar daadwerkelijk sprake is van een te hoge filedruk. De Haagse politiek dient verder te kijken dan de problematiek in de Randstad. Het is zaak om met deze zogenaamde oplossing geen extra problemen op het platteland te creëren. Den Haag, zorg dat het platteland leefbaar blijft! Het is zaak voor de provinciale politiek om de krachten te bundelen en een tegengeluid te laten horen.

 

[beeld: Pixabay]

 

 

Peter Zwiers

Peter Zwiers

Mooiste plek in Drenthe? Ik ben een echte veenkoloniaal en vind het natuurgebied Exloerkijl fantastisch, maar ik kan al hardlopend ook genieten van de heidegebieden en de leuke brinkdorpen. Word blij van… Mensen die coöperatief bezig zijn om hun eigen omgeving mooier te maken. Samen maken we Drenthe! In de politiek beland door? Een echte

Meer over Peter Zwiers