1 juni 2017

Ronald Koch legt statenlidmaatschap neer

PvdA-Statenlid Ronald Koch uit Grolloo heeft zijn ontslagbrief ingediend bij de waarnemend commissaris van de Koning in Drenthe, dhr. J. van Aartsen. De reden voor zijn ontslag is een wisseling van werk: hij treedt per 28 augustus aanstaande in dienst als directeur Financiën en Inkoop bij de gemeente Groningen. Deze functie is tijdtechnisch en inhoudelijk niet te combineren met het statenlidmaatschap.

Ronald Koch was bezig aan zijn eerste periode als PvdA-Statenlid in het Drents Parlement. Hij kijkt met veel plezier terug op deze periode, die begon na de statenverkiezingen in maart 2015: ‘Ik heb mij kunnen inzetten voor belangrijke thema’s als behoud en uitbreiding van de Rijksdiensten (rechtbank Assen, gevangenissen Veenhuizen), het stimuleren van sociaal ondernemerschap en versterking van de economische basisinfrastructuur in het Noorden (investeren in Groningen Airport Eelde).” Zijn nieuwe functie is echter niet te combineren met het statenlidmaatschap. Koch heeft verzocht hem zo spoedig mogelijk na 28 augustus a.s. formeel ontslag te verlenen.

De Statenfractie van de PvdA betreurt het vertrek van Ronald Koch, maar is hem zeer dankbaar voor de bijdrage die hij de afgelopen jaren heeft geleverd, binnen en buiten het Drents Parlement. Zo was Koch onder meer intensief betrokken bij het veiligstellen en uitbreiden van werkgelegenheid in Drenthe en bepleitte hij deze zaak met verve in Den Haag. Koch was naast woordvoerder economie ook woordvoerder financiën en heeft uit dien hoofde meegewerkt aan het vaststellen van de ambitieuze Drentse Investeringsagenda.