Door op 29 september 2017

Ronald Koch neemt afscheid, Michel Berends geïnstalleerd

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 27 september werd afscheid genomen van ons Statenlid Ronald Koch. In zijn slotwoord dankte Ronald Koch iedereen voor de goede en plezierige samenwerking, binnen en buiten het Drents Parlement. Hij blikte terug op twee-en-een-halve intensieve jaren, waarin hij veel geleerd heeft en de fractie veel heeft bereikt van het verkiezingsprogramma uit 2015.

In dezelfde vergadering trad zijn opvolger aan: Michel Berends. Michel keert terug in het Drents Parlement waar hij al eerder deel van uitmaakte. In de periodes 2007-2011 en 2014-2015 was hij ook al lid van Provinciale Staten en sinds december 2015 was hij ‘bijzonder commissielid’ voor de fractie van de PvdA. Berends zal als Statenlid zitting nemen in de commissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie (FCBE).

 

[foto: provincie Drenthe]