Door Peter Zwiers op 28 augustus 2015

Schriftelijke vragen over verduurzaming van woningen in Drenthe

De PvdA-statenfractie heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld over de verduurzaming van woningen in Drenthe. Het verduurzamen van bestaande woningen wil de PvdA de aankomende periode hoog op de energieagenda plaatsen.

Via het recent afgeronde Stimuleringsfonds energiebesparing bestaande bouw (SEBB) zijn de afgelopen jaren goede resultaten bereikt, ook ten aanzien van de werkgelegenheid. Het werk verbonden met deze verduurzamingsslag leverde maar liefst 850 directe en indirecte arbeidsplaatsen op. Een resultaat waar de PvdA trots op is. Helaas is er nog weinig duidelijkheid over het vervolg op deze regeling.

Concrete maatregelen
PvdA Drenthe hecht grote waarde aan het energie-efficiënt maken van de Drentse woningen en wil hieraan prioriteit geven, zodat ook de opbrengsten van duurzame energie bij alle inwoners van Drenthe terecht komen. De PvdA wil onder andere van Gedeputeerde Staten weten welke stappen er worden genomen om tot concrete maatregelen te komen om de Drentse woningvoorraad verder te verduurzamen. Ook wil de PvdA deze verduurzaming van woningen hoog op de energieagenda van het college van Gedeputeerde Staten zien.

Peter Zwiers

Peter Zwiers

Mooiste plek in Drenthe? Ik ben een echte veenkoloniaal en vind het natuurgebied Exloerkijl fantastisch, maar ik kan al hardlopend ook genieten van de heidegebieden en de leuke brinkdorpen. Word blij van… Mensen die coöperatief bezig zijn om hun eigen omgeving mooier te maken. Samen maken we Drenthe! In de politiek beland door? Een echte

Meer over Peter Zwiers