Schriftelijke vragen over verduurzaming van woningen in Drenthe