1 oktober 2014

Snel internet in heel Drenthe grote stap verder door PvdA’er Ard van der Tuuk

Door inspanningen van PvdA-gedeputeerde Ard van der Tuuk is snel internet in heel Drenthe weer een stap dichterbij. De provincie Drenthe stelt drie miljoen euro beschikbaar voor een fonds dat de aanleg van breedband moet ondersteunen. Dat geld moet er de komende jaren voor zorgen dat snel internet in heel Drenthe mede mogelijk wordt gemaakt.

Ard van der Tuuk zet zich al lange tijd in voor aansluiting in heel Drenthe. De fractie van de PvdA Drenthe staat hier volledig achter. Ze wil wel de marktpartijen stimuleren om ook in minder rendabele gebieden te zorgen voor aansluiting. Commerciële partijen moeten, volgens de PvdA, niet alleen maar de meest winstgevende gebieden voor hun rekening nemen en dus de dunbevolkte gebieden overslaan. De fractie ziet in deze situaties mogelijkheden in vraagbundeling. Het nu door de provincie beschikbaar gestelde budget kan helpen om partijen bij elkaar te brengen.

De PvdA heeft hoge verwachtingen van een snelle realisatie. Voor het stimuleren van de Drentse economie is het van belang om de vaart erin te houden. Zowel gedeputeerde Ard van der Tuuk, als de Statenfractie, zullen zich hier de komende tijd sterk voor blijven maken.