Sociaal Drenthe in 2018 en verder: hoe staan we ervoor (deel 1 van 2)

19 juni 2018

De Voorjaarsnota 2018 is onlangs aangenomen door het Drents Parlement. Hierin staan de plannen van het College van Gedeputeerde Staten voor 2018 en 2019 – met hier en daar al een blik vooruit. De PvdA-fractie zette het sociale gezicht van Drenthe centraal: hoe staat onze provincie ervoor en wat kan (nog) beter? Onze fractievoorzitter Roelie Goettsch verwoordde het zo.

Een kloof, maar ook verbinding!

Heel langzaam ontstaat er in onze samenleving een verschuiving. Een verandering in de verhouding tussen mensen. Aan de ene kant spreken we over een kloof. Tussen bewoner en overheid, rijk en arm, hoog- en laagopgeleid, Nederlander en vluchteling, man en vrouw, met of zonder beperking en ga zo maar door. Cijfers tonen ook aan dat die kloof bestaat. Maar ik zie ook een andere beweging. Ook hier bij ons in Provinciale Staten en in het College. Een tegenbeweging zo u wilt. Van individualisme naar gezamenlijke initiatieven, een nieuwe vorm van solidariteit.

Kijk naar de vele initiatieven van bewoners. In zorgvoorzieningen in dorpen, in zelfgeorganiseerde restaurants in wijkcentra en dorpshuizen, op het terrein van energie en vervoer.  Omzien naar elkaar als het om kwetsbare ouderen gaat. Het is werkelijk indrukwekkend wat er allemaal door bewoners voor bewoners wordt gedaan. In de eigen omgeving, bij de voedselbank, vluchtelingenwerk, taalmaatje voor iemand die beter wil leren lezen en schrijven, opkomen voor kwetsbare mensen en minderheden in onze samenleving. Da’s nou sociaal Drenthe.

Doorgaan met sociaal en toegankelijk Drenthe

Er zijn Statenbreed moties aangenomen gericht op een sociaal en toegankelijk Drenthe voor iedereen. Namens de PvdA vraag ik aandacht voor de investeringen die van groot belang zijn voor de samenleving: voor laaggeletterdheid, armoedebestrijding, toegankelijkheid en diversiteit. Het gaat om sociaal-maatschappelijke problemen die zich niet laten oplossen in één statenperiode. De basis die hiermee gelegd is zien wij graag ook bestendigd vanuit de rol van de provincie.

College gaat provinciehuis uit, prima

We hebben een College dat veel geld heeft geïnvesteerd met onze instemming. Maar het investeren in samenwerkingsverbanden en buiten het provinciehuis verbinding zoeken is minstens even groot geweest, zo niet waardevoller. Met resultaat, want de investeringsagenda komt steeds beter tot uitvoering en tot resultaten. De Staten zelf hebben de stap gewaagd naar het Drents Debat. Daar gaan we mee door. En we gaan na de zomer als proef onze vergadercyclus aanpassen om meer ruimte te maken voor oplopen en werkbezoeken. Gast van de Staten is een groot succes. Vrouwen Kiezen heeft afgelopen week geleid tot de start van een Drents Politiek netwerk om de deelname van vrouwen en jonge mannen te vergroten en meer balans en diversiteit te krijgen in onze vergaderzalen. Onze commissaris reist heel Drenthe rond om de vele tips te bezoeken en contacten te leggen. We hebben daar zeker wat extra geld voor over.

In haar reactie gaf het College van Gedeputeerde Staten aan de analyse van de PvdA-Statenfractie te onderschrijven. De provincie probeert met haar beleid individuen én groepen in onze provincie vooruit te helpen, op allerlei terrein.