Door op 14 maart 2015

Solidariteit bij tegenwind. Interview met lijsttrekker Ard van der Tuuk

Zijn jongensachtige uitstraling verbergt een gedreven politicus. Want wat opvalt als ik Ard van der Tuuk spreek in zijn woning in Schipborg is allereerst die uitstraling. Voor iemand die inmiddels vier jaar de slopende functie van gedeputeerde uitoefent ziet hij er opmerkelijk fit en energiek uit.

 

Zorgen over de toekomst wegnemen

Maar het gesprek gaat over wat hem drijft. Hij trekt zich de zorgen van mensen aan. Van der Tuuk:

‘Mensen hebben zorg om de toekomst van hun kinderen: hoe zal het gaan met de school in het dorp, met de sportvereniging, de studiekosten, de kinderbijslag? Mensen hebben zorg over hun eigen toekomst: blijft de baan of is er kans op een baan, hoe gaat het bij ziekte of arbeidsongeschiktheid, kan ik verhuizen als het moet voor werk? Mensen hebben zorg om de verzorging van hun ouders, goede zorg bij ziekte om veiligheid op straat en in de wereld. Daar wil ik wat aan doen!’

Solidariteit terug brengen in Nederland

Tegenwoordig overheerst het beeld dat de PvdA te veel water in de wijn heeft gedaan bij de samenwerking met de VVD. Hiermee geconfronteerd laat die suggestie hem niet onberoerd.

‘Laat ik om te beginnen zeggen dat we in het College van Gedeputeerde Staten prima samenwerken met de VVD. Daarin staat het belang van Drenthe voorop en hebben we in de VVD een betrouwbare partner, al vele jaren.

Ik begrijp de kritiek op het landelijke beleid. Dat er dingen moeten veranderen bij tegenwind snapt iedereen, maar onze basishouding van solidariteit, vertrouwen en zekerheid moeten we overeind houden. Dat gevoel is verdwenen in ons land en daar hebben we veel last van met elkaar en daar heeft onze partij veel last van. We moeten hard aan het werk dus om dat weer terug te brengen.

Maar ik ben niet somber. Drenthe is een provincie om trots op te zijn. De meest veilige provincie, de mensen zijn de gelukkigste van Nederland. Het naoberschap is hier nog in vele vormen te ervaren. In dorpsgemeenschappen die de schouders zetten onder de aanleg van glasvezel, in initiatieven om Drenthe duurzamer te maken, om zorg dichtbij te houden. Dat wil ik verder stimuleren.

Wij staan als PvdA voor solidariteit, een goed vangnet voor iedereen. Wij zijn niet voor het koesteren van zieligheid, maar wij begrijpen dat een samenleving het beste uit zichzelf haalt als iedereen kansen krijgt, kansen kan pakken en weet dat hij gesteund wordt als het niet lukt. Dat geeft vertrouwen en kracht om met elkaar het beste de doen.

Iedereen telt mee!

En het beste wat we kunnen doen is zorgen voor meer werk! Door betere scholing, door het steunen van plannen die werk opleveren. Ik kan zo twintig punten opnoemen die we hier in Emmen mee hebben gerealiseerd. Van de verplaatsing van de dierentuin tot de steun voor zwakke scholen. Van het kanaal Erica-Ter Apel tot de steun voor de collectie Brands. Zaken die meehelpen om kansen te creëren, banen met zich meebrengen.

Dat is de manier waarop ik Drenthe en Emmen vooruit wil helpen. Zorgen voor een samenleving waarin iedereen meetelt!’

Dan moet Ard er weer vandoor. De rode kever, die hem deze weken door Drenthe brengt, wacht. Die auto is niet voor niets door hem gekozen. Een symbool van een samenleving waarin welvaart voor iedereen bereikbaar werd, een symbool ook van onverwoestbaarheid. En rood. Natuurlijk.