Door Hendrikus Loof op 25 september 2015

SPD op bezoek bij de PvdA Hoogeveen

Op vrijdag 18 september bracht de SPD-fractie uit het Kreis Leer een werkbezoek aan de PvdA in Hoogeveen. Het betrof hier een tegenbezoek van een eerder uitstapje van de Hoogeveners aan Duitsland in 2013. Het programma was in zorgvuldig overleg met de Duitsers opgesteld en bevatte tal van onderwerpen. Rode draad: de vluchtelingenproblematiek en hoe daar als sociaaldemocraat mee om te gaan. En hoewel tal van andere zaken de revue passeerden werd telkens de link met dit ene onderwerp gelegd.

Pünktlich 10.00 uur draaide een touringcar met 15 SPD’ers de parkeerplaats voor het gemeentehuis in Hoogeveen op. De Hoogeveense delegatie was voor deze bijzondere gelegenheid uitgebreid met Jacob Bruintjes, het voltallige bestuur van de Hoogeveense afdeling en geïnteresseerd afdelingslid en oud-raadslid Herman Lip. Ondergetekende had een dubbelrol: voorzitter van de afdeling en vertegenwoordiger van de Statenfractie.

Hoogeveen: hoofdstad van Drenthe?
De delegatie werd ’s ochtends met warme woorden welke geheten door fractievoorzitter Inge Oosting. De gemeentelijke bodes stonden in slagorde opgesteld in het raadhuis en hadden niets aan het toeval overgelaten: in de raadzaal waren zelfs vaasjes met rode rozen geplaatst! Het programma voor de dag was door haar samen met Albert Hirsch van de SPD-fractie opgesteld. Albert spreekt Nederlands en mocht gedurende de dag regelmatig als tolk optreden want alles ging in het Duits. Overigens konden we ook regelmatig terugvallen op de Duitse kennis van Jacob. Fraktionsvorsitzende Horst Kuhl bedankte de Hoogeveners vervolgens voor de ontvangst en sprak de verwachting uit een nuttige en leerzame dag in Hoogeveen door te brengen. Bijzonder verguld waren de Duitsers met de aanwezigheid van burgemeester Karel Loohuis. Karel introduceerde in een gloedvol betoog en met prachtige plaatjes de gemeente Hoogeveen in al haar kwaliteiten aan de gasten. Hij deed dat met zoveel passie dat in het verslag dat de Duitsers op hun eigen website hebben geplaatst Hoogeveen als Hauptstadt der Provinz Drenthe wordt gepresenteerd (http://spd-kreis-leer.de/aktuell/nachrichten/2015/)!

Grensoverschrijdende arbeidsmarkt
Met Ard van der Tuuk ontspon zich vervolgens een discussie over kansen en belemmeringen die we tegenkomen in een grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Later op de dag werd dit thema nog verder uitgediept in een bezoek aan het Werkplein. Ard bleek geen onbekende voor de Duitsers en er werd enthousiast gereageerd op het voorstel van Ard om de gesprekken hierover aan beide zijden van de grens fervent voort te zetten.

De lunch werd genuttigd in het restaurant “The art of…” van scholengemeenschap Wolfsbos. “The art of…” is een leer- en werkplek voor leerlingen van de opleiding dienstverlening & commercie. De delegatie werd hartelijk ontvangen door directeur Dries Koster en enkele bloednerveuze leerlingen maar de hele delegatie was onder de indruk van het gebodene.

Volgende halte was het Werkplein in Hoogeveen waar, zoals gezegd, een verdieping volgde op het thema arbeidsmarkt. Regiomanager Gerrit van der Veen en ambtenaren van het Werkplein presenteerden in heldere bewoordingen wat de praktijk aan mogelijkheden – maar helaas nog te vaak aan onmogelijkheden – biedt. Een levendige discussie was het gevolg.

AZC Hoogeveen
Het bezoek aan het eind van de dag aan het azc in de voormalige Grittenborgh was, gezien de thematiek van die ochtend, het hoogtepunt van de dag, voor zover je dat als zodanig kunt bestempelen. De discussie werd bij het bezoek aan het AZC in Hoogeveen nog levendiger: daar kwamen de tongen pas echt los en het ontvangstcomité van het COA kreeg amper de tijd om een zorgvuldig voorbereide presentatie uit de doeken te doen. De Duitse sociaaldemocraten worstelen enorm met het thema. Ze zien de onvrede in hun eigen omgeving bij de eigen bevolking toenemen en maken zich grote zorgen. Horst Kuhl ging daar uitgebreid op in toen we de dag afsloten in een lokaal buurthuis. Ze waren dan ook op z’n zachtst gezegd verrast door de gemoedelijke wijze waarop het COA team in Hoogeveen de omgang met 1050 vluchtelingen (en liefst 43 nationaliteiten!) schetste. Men kon zich amper voorstellen dat het gaat zoals het gaat in Hoogeveen. Ook de rondleiding door het enorme gebouw maakte grote indruk. Dat gold overigens evenzeer voor de Hoogeveners waarvan de meesten ook nog niet eerder het azc hadden bezocht.

Tegen 17:00 uur verlieten de Duitsers Hoogeveen. Behoorlijk onder de indruk (en vermoeid) van alles wat ze hadden meegemaakt en gehoord. Afspraken voor een volgend tegenbezoek zijn alweer gemaakt. Dat de rode familie geen grenzen kent en internationale solidariteit in de praktijk gebracht kan worden, bleek op 18 september in een zonnig Hoogeveen!

Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Mooiste plek in Drenthe? Bij Kralo rechtsaf… Word blij van… Het voorjaar. In de politiek door? Brede interesse in mens & samenleving en door Joop den Uyl. Morgen invoeren! Verstandige klimaatmaatregelen waar ook de mensen met een smalle beurs van profiteren. Mijn favoriete artiest Neil Young & Crazy Horse. Eerlijke politiek is… Goed luisteren, helder

Meer over Hendrikus Loof