Door Peter Zwiers op 12 juli 2017

Statenbrede steun voor motie PvdA schade-afhandeling gaswinning

Alle leden van het Drents Parlement schaarden zich vanmiddag achter de motie die onze Statenfractie had opgesteld over de schade-afhandeling bij mijnbouwschade. Met de motie in de hand gaat gedeputeerde Tjisse Stelpstra nu naar Den Haag, om daar te pleiten voor gelijkheid voor iedereen die gedupeerd is. Of ze nu in Drenthe of Groningen wonen. ‘Voor iedere gedupeerde van gaswinning moeten dezelfde procedures gelden!’

Ons Statenlid Peter Zwiers stelde de motie op en gaf bij het begin van zijn betoog aan dat bij gaswinning de eerste associatie vaak ‘Groningen’ is. Terecht, zo meende hij: ‘Er is veel aandacht voor de grote problematiek in Groningen. Velen hebben schade als gevolg van de gaswinning. Echter, ook in Drenthe hebben steeds meer inwoners te kampen met de gevolgen van gaswinning en gasopslag. In Drenthe wordt op verschillende plekken gas gewonnen. Hoewel de gasvelden kleiner zijn, is gas winnen zonder bodemrisico’s niet mogelijk. In Drenthe melden steeds meer gedupeerden zich met schade door gaswinning.’

Daarbij komt dat de afgelopen tijd er steeds grotere verschillen zijn ontstaan hoe schademeldingen als gevolg van gaswinning worden behandeld. Geen goede zaak, aldus Peter Zwiers: ‘Onlangs hebben we tijdens het Drents Gasdebat van de Natuur- en Milieufederatie kunnen zien en horen tegen welke muren de Drentse gedupeerden aanlopen. Zij hebben het gevoel van het kastje naar de muur gestuurd te worden. Dat kan niet de bedoeling zijn. Schademeldingen horen, waar je ook woont in Nederland, op een vlotte en adequate manier te worden afgehandeld – zonder al teveel juridisch getouwtrek.’

Daarom moeten volgens de PvdA de verschillen die er nu zijn (of eventueel kunnen ontstaan bij een nieuw protocol in Groningen) worden weggenomen. ‘Dat zal in Den Haag geregeld moeten worden. Als PvdA Drenthe hebben we het initiatief genomen hierover een motie in te dienen. Deze motie wordt door alle partijen mede ingediend. Wij vragen het College van GS er bij de regering en de Tweede Kamer op aan te dringen dat er voor inwoners van Drenthe geen andere rechtsbescherming en toegankelijkheid tot die rechtsbescherming is en ook niet gaat ontstaan met de invoering van een nieuw schadeprotocol voor Groningen.’

 

 

 

Peter Zwiers

Peter Zwiers

Mooiste plek in Drenthe? Ik ben een echte veenkoloniaal en vind het natuurgebied Exloerkijl fantastisch, maar ik kan al hardlopend ook genieten van de heidegebieden en de leuke brinkdorpen. Word blij van… Mensen die coöperatief bezig zijn om hun eigen omgeving mooier te maken. Samen maken we Drenthe! In de politiek beland door? Een echte

Meer over Peter Zwiers