Door op 11 december 2016

Statenfractie brengt tweedaags bezoek aan Brussel

Vrijwel de gehele Drentse PvdA-statenfractie heeft afgelopen week deelgenomen aan het werkbezoek dat Provinciale Staten van Friesland en Drenthe aflegde aan de Europese instellingen in Brussel. Daar werden ze door onder andere medewerkers van de Nederlandse permanente vertegenwoordiging in Brussel en Europarlementariërs bijgepraat over de recente ontwikkelingen in Europa en de kansen die de verschillende Europese regelingen de Noord-Nederlandse regio kunnen bieden. Daarbij waren duurzame energie, werk en regionale economie en transport belangrijke thema´s. naamloosDe statenleden werden dinsdagmiddag ontvangen in het gebouw van de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland. Op woensdag bezochten ze het Huis van de Nederlandse Provincies en het gebouw van het Europees Parlement.

 

Gesprek met Paul Tang en Agnes Jongerius

dsc_0237_lowresTer afsluiting van het tweedaagse bezoek aan Brussel hadden de beide PvdA-fracties op 7 december een uitgebreid gesprek over de uitdagingen van de sociaal-democratie in het Europa van de 21e eeuw. Gespreksthema´s waren onder meer internationale solidariteit, arbeidsmarktproblematiek en verdringing door arbeidsmigratie en de vluchtelingenproblematiek. Tang uitte zijn verontrusting over de politieke ontwikkelingen die de Europese Unie onder druk zetten en de toenemende kloof tussen de verwachtingen van de burger en de zaken waarmee Europa zich bezighoudt. Agnes Jongerius maakte duidelijk dat de problemen die arbeidsmigratie vanuit Oost-Europa op zowel de Nederlandse banenmarkt als ook in Oost-Europa zelf teweegbrengt alleen door goed onderling overleg en een breed gesteunde aanpak kunnen worden opgelost.

 

 

dsc_02252_lowres

V.l.n.r.: Harry Balgobind, Marja van der Meer, Ralph du Long, Peter Zwiers, Hetty Janssen, Ronald Koch, Rudolf Bosch, Paul Tang, Agnes Jongerius, Douwe Hoogland, Roelie Goettsch, Michel Berends en Maaike Bakker.