Door op 18 april 2017

Statenfractie op werkbezoek: netbeheerder Rendo en de ‘energietransitie’

Onlangs is de Statenfractie, aangevuld met raadsleden uit het verzorgingsgebied van de Rendo, op bezoek geweest bij Rendo. Daar werden we ontvangen door onze vorige fractievoorzitter directeur Eddy Veenstra. Rendo is de netbeheerder voor gas en (deels) elektriciteit in negen gemeenten in Zuid-Drenthe en Noordwest-Overijssel. Ons Statenfractielid Maaike Bakker doet verslag.

Naar duurzame energie

Rendo houdt zich heel intensief bezig met de energietransitie, oftewel de overgang van fossiele brandstoffen naar meer duurzame en vernieuwbare vormen van energie. Ze zijn voorloper op het gebied van groen gas. Hoogeveen kan in de zomermaanden al helemaal draaien op groen gas. Het klinkt wat onlogisch voor de netbeheerder van het gasnet, maar ze zijn op zoek naar een gemeente waar ze, bij wijze van pilot, een bestaande wijk helemaal zonder gas kunnen laten draaien.

Aanleg glasvezel

Rendo is, als netwerkbeheerder, nu ook bezig met glasvezel. Internet wordt steeds belangrijker voor de economie en het dagelijks leven. Glasvezel is het meest toekomstvast; de hoeveelheid data die je over glasvezel kunt vervoeren is eigenlijk onbeperkt. Glasvezel is heel snel en gebruikt aanzienlijk minder energie dan andere vormen van dataverkeer. Voor het aanleggen van glasvezel werkt Rendo bij voorkeur samen met andere partijen. Ze sluiten ook graag aan bij particuliere initiatieven.

 

Ook voor lagere inkomens?

Eén van de dingen waar Rendo zich druk om maakt is het feit dat dat mensen met bescheiden inkomens nauwelijks profiteren van de energietransitie. Op dit moment komen de subsidies voor energiebesparing en investeringen in duurzame energie vooral bij de hoger opgeleiden en beter verdienenden terecht. Het omgekeerde is zelfs het geval. Als er zich door de nieuwe technologie een probleem voordoet, moeten er soms (wettelijk verplicht) dure aanpassingen moeten worden gedaan, waarvoor de investeringen vele malen hoger dan de opbrengst. De kosten voor die investeringen worden door iedereen samen gedragen. Eddy gaf het voorbeeld van twee huiseigenaren in het buitengebied die voor 1500 euro per jaar stroom van hun zonnepanelen willen leveren aan het net. Om dat technisch mogelijk te maken, zou er in eerste instantie voor twee ton geïnvesteerd moeten worden. Er is naarstig gezocht naar een goedkopere oplossing en die is uiteindelijk gelukkig gevonden. Maar het is lastig: je geeft huiseigenaren subsidie voor zonnepanelen en je laat mensen in huurwoningen ‘driehoog-achter’ meebetalen aan de oplossingen. Uit maatschappelijk oogpunt zijn zonneweiden, volgens Eddy, beter dan zonnepanelen op particuliere daken. Door de grotere schaal zijn de technische voorzieningen veel betaalbaarder.

Meer samenwerking

Tot slot: de energietransitie is vooral een zaak van samenwerking, geen enkele instantie kan het alleen. Provincies, gemeenten, waterschappen, woningcorporaties en partijen als LTO moeten intensief samenwerken. Eddy signaleert het gevaar dat we blijven hangen in overleg, terwijl we vooral moeten doen! Hij ervaart dat het grote voordeel van Rendo is, dat het een kleine maatschappij is, die de situatie ter plekke goed kent. En die van daaruit probeert om de genoemde samenwerking op gang te brengen.