Statenfractie PvdA wil uitsluitsel over dreigende stankoverlast Noblesse

Door Peter Zwiers op 20 februari 2020

Het bedrijf Noblesse in Wijster zal begin maart weer beginnen met proefdraaien in de nieuwe fabriek voor slachtafvalverwerking. In de fabriek zijn geen extra maatregelen genomen om de geuruitstoot te beperken ten opzichte van de oude situatie. Volgens de directie ligt de geuroverlast op een acceptabel niveau en zijn er geen nieuwe technieken beschikbaar.

In het verleden is er echter erg veel overlast geweest in de omliggende dorpen. Naast de stankoverlast is er sprake geweest van meerdere branden en liet de communicatie te wensen over. Een compleet onwenselijke situatie die niet herhaald moet worden, vindt PvdA Drenthe. Tegelijkertijd maakt de fractie op uit berichtgeving dat het bedrijf Rika Greenpark bezwaar maakt tegen de, in haar ogen, te strenge regels rondom stankoverlast voor de omgeving. Dit in verband met de geplande bouw van een nieuwe mestvergister, eveneens in Wijster. Toch zal ook hier stank vrijkomen, waardoor het risico op cumulatie van stank toeneemt.

De Statenfractie van de PvdA Drenthe hecht er grote waarde aan dat (stank)overlast voor de omgeving zoveel mogelijk wordt voorkomen. Zij stelt daarom vragen aan het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Zo wil de PvdA onder meer weten of de ‘strenge regels’ rondom Rika Greenpark ook toe te passen zijn op Noblesse. Klopt het dat er inderdaad in technisch opzicht niet meer mogelijk is om de geuroverlast te beperken? Ook is de vraag hoe de provincie de eventuele stankoverlast gaat monitoren. En mocht er toch meer overlast komen, ziet het College van GS dan mogelijkheden om hierop te handhaven?

 

Peter Zwiers

Peter Zwiers

Mooiste plek in Drenthe? Ik ben een echte veenkoloniaal en vind het natuurgebied Exloerkijl fantastisch, maar ik kan al hardlopend ook genieten van de heidegebieden en de leuke brinkdorpen. Word blij van… Mensen die coöperatief bezig zijn om hun eigen omgeving mooier te maken. Samen maken we Drenthe! In de politiek beland door? Een echte

Meer over Peter Zwiers