Door op 2 maart 2017

Statenfractie respecteert besluit CdK Jacques Tichelaar om af te treden

Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar heeft zijn aftreden bekend gemaakt. De PvdA-Statenfractie betreurt maar respecteert zijn besluit. Jacques Tichelaar heeft veel voor Drenthe betekend en daar is de fractie hem dankbaar voor. Het vertrouwen om samen met de CdK verder te gaan naar de toekomst was echter onvoldoende.

 

Trieste dag

Fractievoorzitter Roelie Goettsch: ‘Dit was een trieste dag voor Drenthe, voor provinciale Staten, voor het College van Gedeputeerde Staten en niet in de laatste plaats voor de Commissaris van de Koning zelf – en zijn familie. De schijnwerpers van de landelijke pers waren onbarmhartig gericht op wat zich hier heeft afgespeeld. Wij hadden dat graag anders gezien. Wij hadden graag gewild dat hordes journalisten zich hier melden vanwege de schoonheid van Drenthe, vanwege het elan waarmee dit College en deze Staten in de Drentse economie en de samenleving investeren. Met de Commissaris als boegbeeld. Maar de werkelijkheid was een andere.  Ons boegbeeld en wij allen zijn beschadigd. Mijn fractie is daarover triest gestemd.’

Volgens de Statenfractie heeft Tichelaar de afgelopen jaren hard voor Drenthe en de Drentse belangen gevochten. ‘De rechtbank, kazerne, de gevangenissen, maar ook de opvang van vluchtelingen en aandacht voor mensen in benarde of verdrietige omstandigheden: de Commissaris heeft hier zeker een positieve bijdrage aan geleverd. Jacques Tichelaar heeft met zijn vechtlust en inzet heel veel goede dingen voor Drenthe gedaan, daar waarderen wij hem enorm om. Het is een groot verlies.

 

Onvoldoende vertrouwen

Het is een lastige afweging geweest. Maar het is een bekend citaat: “een beetje integer bestaat niet”.’ Uit de beantwoording van de vragen in eerste termijn bleek dat Tichelaar de integriteitscode van de provincie Drenthe heeft geschonden. Goettsch: ‘Daarop volgde onze tweede vraag: is er voldoende vertrouwen om gezamenlijk de toekomst tegemoet te treden? Ook daar moest het debat uitsluitsel over geven. Uiteindelijk konden wij die vraag jammer genoeg niet met “ja” beantwoorden. De CdK begon heel sterk. Gaandeweg het debat veranderde dat van toon. Wij hebben de situatie eerst met elkaar in de coalitie besproken, later ook met Tichelaar zelf. Daarna was de keuze aan hem. Wij begrijpen en respecteren dat hij dan zelf het initiatief neemt om zijn ontslag in te dienen.’