Door op 14 december 2016

Steun PvdA voor implementatie Wet Natuurbescherming

Het heeft een jaar geduurd: het traject waarbij de Wet Natuurbescherming overgaat van het Rijk naar de provincie. De verantwoordelijkheden van de provincie Drenthe rondom natuurbescherming nemen hierbij toe. Onze Statenfractie heeft hier vertrouwen in. Belangrijk is wel om de invoering van de wet in de praktijk goed bij te houden en indien nodig bij te sturen.

Voor de uitvoering van de Wet Natuurbescherming wordt straks een zogenaamde Fauna Beheerseenheid (FBE) ingesteld. Met daarin zowel organisaties uit de jacht, landbouw en grondbezit, als uit natuurbescherming en landschap. Aan het hoofd wordt een onafhankelijk voorzitter gekozen.

Onze fractie ziet de aanpak met vertrouwen tegemoet. ‘Natuurbescherming vinden we als PvdA-fractie heel belangrijk’, zo gaf ons Statenlid Maaike Bakker bij de behandeling in het Drents Parlement aan. ‘En er liggen voldoende onderwerpen voor ons die behandeld kunnen worden. Gisteren nog schreef de Volkskrant bijvoorbeeld over een onderzoek waaruit blijkt dat roofdieren goed zijn om het aantal teken in een gebied terug te brengen. Betekent dat bijvoorbeeld eerherstel voor de vos?’ Begin 2018 staat de eerste evaluatie op de agenda, een prima moment om te kijken hoe de implementatie van de wet in de praktijk vorm krijgt.

Lees hier de bijdrage van Maaike: implementatie-wet-natuurbescherming-ps-14-12-16-maaike-bakker.