Door op 21 mei 2016

Steun van ledenvergadering voor Cees Bijl als nieuwe gedeputeerde

Tijdens de extra ledenvergadering van PvdA Drenthe van afgelopen vrijdagavond 20 mei in hotel-restaurant “De Westerburcht” in Westerbork hebben de aanwezige leden met instemming gereageerd op de keuze van de statenfractie  om Cees Bijl als nieuwe PvdA-gedeputeerde naar voren te schuiven. De fractie legde bij monde van fractievoorzitter Roelie Goettsch een verklaring af over de gevolgde procedure.

Daarna heeft Cees als beoogd gedeputeerde een aantal woorden gesproken over zijn kant van het verhaal, zijn visie op zijn rol binnen het huidige college en de portefeuilleverdeling. Nadat een aantal leden hierover vragen hadden gesteld werd zijn voordracht met applaus door de aanwezige leden bevestigd. De fractie ziet zich in haar besluit gesterkt door de brede steun vanuit haar achterban, ook al blijven daar ook nog vragen bestaan over de gang van zaken van de afgelopen weken. Fractie en bestuur gaan er de komende maanden aan werken om de rust binnen de partij te herstellen en het onderlinge vertrouwen te versterken.

Cees kijkt uit naar deze nieuwe uitdaging in het Drentse bestuur en wil er een open bestuursstijl op nahouden. De Statenfractie heeft er alle vertrouwen in dat het met Cees als gedeputeerde door kan gaan met het verwezenlijken van een groot deel van de punten uit haar verkiezingsprogramma, om te blijven werken aan een sterker en socialer Drenthe. Met onder andere de portefeuilles Wonen, Onderwijs & arbeidsmarkt en Financiën is een nog duidelijker profiel gecreëerd.

Op 25 mei zal Cees tijdens een extra Statenvergadering worden beëdigd als nieuwe PvdA-gedeputeerde binnen het bestaande college.