Door Roelie Goettsch op 12 oktober 2014

Steun voor initiatief ‘Waar staat je provincie’

De Statenfractie steunt het initiatief van de provincie Drenthe om zich aan te sluiten bij het platform ‘Waar staat je provincie’. Deze website dient de prestaties van de provincie Drenthe weer te geven ten opzichte van andere provincies. Al langer bestaat de website www.waarstaatjegemeente.nl. Het initiatief om te komen tot een provinciale variant is omarmd door PvdA-gedeputeerde Ard van der Tuuk.

Op dit moment vindt in meerdere provincies de discussie plaats om al dan niet aan te sluiten bij de website. De PvdA Drenthe heeft volmondig ja gezegd, omdat zij graag inzichtelijk wil maken wat er met het gemeenschapsgeld gebeurt. Transparantie van de overheidsuitgaven staat daarbij voor de sociaal-democraten bovenaan. De gemeentelijke website geeft onder andere informatie over de thema’s duurzaamheid en economie. Deze thema’s zullen ook voor de provinciale variant van belang zijn.

Zodra iedere provincie zich heeft uitgesproken over hun deelname, zal er verder worden gegaan met het ontwikkelen van de website. De PvdA-fractie hoopt dat de website snel in de lucht zal zijn.

Roelie Goettsch

Roelie Goettsch

Krijgt energie van: Werken met en voor mensen. Grootste ergernis: Niet kunnen bedenken wat ik hier moet opschrijven. In de politiek door: De overtuiging dat onze democratie een groot goed is en het is een eer om volksvertegenwoordiger te mogen zijn. Morgen invoeren: Kinderopvang en peuterspeelzalen dichtbij  als basisvoorziening, zonder zogenaamde marktwerking. Drenthe is voor

Meer over Roelie Goettsch