Stikstof: de rol van de landbouw

Door Jos Schomaker op 18 mei 2020

Het is een onderwerp dat ons al sinds mei  2019 bezig houdt: de stikstofproblematiek. De Raad van State oordeelde toen dat de Rijksoverheid te weinig deed aan de bescherming van kwetsbare natuurgebieden. Ook in het Drents Parlement wordt er regelmatig over gesproken, recent nog in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid (OGB). Ons Statenlid Jos Schomaker voerde het woord voor de PvdA Drenthe. En ging met name in op de rol van de landbouw.

In zijn tweede termijn (de eerste termijn wordt tegenwoordig schriftelijk afgedaan bij het digitale vergaderen van Provinciale Staten) gaf Jos aan dat er net weer een uitgebreide brief van het Kabinet is verschenen over het stikstofdossier. Hij ging daar niet uitgebreid op in maar gaf wel aan dat een aantal zaken de PvdA opvalt: ‘Het heeft er alle schijn van, dat het kabinet alle ballen in de lucht probeert te houden. Gigantische bedragen worden uitgetrokken om en te hebben en te houden.

Om de kool én de geit te sparen. Opmerkelijk, omdat het eerste rapport van de commissie Remkes de duidelijke titel had: niet alles kan. Laten we vooral de oorzaak van de stikstofcrisis niet vergeten. We constateerden dat onze natuur en de biodiversiteit bedreigd werden door de stikstofuitstoot. Daarom werden er natuurafspraken gemaakt: provinciaal, landelijk, Europees.’

De staatjes van de verdeling van de stikstofherkomst over de diverse maatschappelijke sectoren zijn bekend en bediscussieerd. ‘Inmiddels is iedereen het erover eens dat de agrarische sector verreweg het grootste aandeel levert. Het is een feit. De landbouw verdient respect, veelal hardwerkende ondernemers. Niet zelden door de overheid, de financiële sector en de markt richting schaalvergroting gedreven.  De sector heeft al de nodige stappen gezet. Maar er is meer nodig, veel meer.’

Omdat de natuur zich niet kan melden op het Malieveld moeten anderen moeten het voor de natuur opnemen, aldus Jos Schomaker: ‘Ook onze fractie voelt zich daartoe geroepen. Niet om bepaalde sectoren in de wielen te rijden. Maar wel om de samenleving zo in te richten, dat de natuur behouden blijft en herstelt. En ja, dat betekent dat de stikstofuitstoot sterk verminderd moet worden. En ja, dan is bij de agrarische sector als het gaat om vermindering de grootste winst te behalen. Door omvangbeperking, door in te grijpen in de processen, door de overgang te maken naar natuurinclusieve landbouw.’

Het gevaar bestaat volgens de PvdA dat de Coronacrisis ‘alles anders laat zijn’. Maar wat niet verandert is de noodzaak tot kiezen: ‘De uitstoot van stikstof moet verminderen, iedereen doet mee. Het is goed om per sector de doelstellingen voor vermindering in cijfers uit te drukken. Voor onze provincie is de landbouw belangrijk. Als economische factor, maar ook als sector waar grote resultaten inzake de vermindering van de uitstoot te boeken zijn. We hebben geen keus. Als er geen kool meer is, sterft ook de geit.’

[Afbeelding van Hans Braxmeier via Pixabay]

Jos Schomaker

Jos Schomaker

Mooiste plek in Drenthe? Heidevelden bij Exloo. Word blij van… Een lange wandeling. In de politiek beland door? Beschaving in de debatten. Morgen invoeren! Kiesdrempel. Mijn favoriete artiest Marco Borsato. Eerlijke politiek is… Ook ruiterlijk toegeven als je ernaast zit. Lekkerste eten? Tournedootje met eigen gemaakte stroganoffsaus. Mijn politieke voorbeeld is…. Ahmed Aboutaleb. Politieke droom?

Meer over Jos Schomaker