Door op 19 juni 2016

Succesvol symposium weidevogels: op naar plan van aanpak!

De weidevogels staan onder druk in Drenthe. Wat kan de provincie doen? Daarover ging een symposium dat deze week plaatsvond. Uitkomst: de komende maanden wordt een plan van aanpak opgesteld om de terugloop tegen te gaan.

Het gaat niet goed met de weidevogels in Drenthe. Ondanks een uitgebreid pakket aan maatregelen loopt de weidevogelstand terug. En het gaat niet alleen slecht met de weidevogels, ook de akkervogels hebben het moeilijk. Het was onlangs reden voor vogelliefhebber/vogeldeskundige en GroenLinks Statenlid Henk Nijmeijer om het initiatief te nemen tot een motie, waarin werd opgeroepen om een effectiever beleid te ontwikkelen. Daarmee moeten de weide- en akkervogels in Drenthe betere kansen krijgen. Die motie hebben wij, de PvdA Statenfractie, omarmd en mede ondertekend.

Om ideeën voor dat nieuwe beleid te verzamelen hebben drie Statenleden (Henk Nijmeijer, Jan Luuk Stel/VVD en ik) samen met gedeputeerde Henk Jumelet het initiatief genomen voor een symposium over weide- en akkervogels. Landschapsbeheer Drenthe nam de praktische kant van de organisatie op zich. Op de woensdagmiddag van 15 juni mochten we maar liefst 100 mensen verwelkomen. Boeren, terreinbeheerders, vogelaars, jagers en een aantal Statenleden: een bont gezelschap van betrokkenen kwam naar Erm.

Een aantal boeiende en zeer deskundige sprekers vertelde vanuit verschillende invalshoeken een verhaal. Ze wierpen een blik op de aantalsontwikkelingen, de factoren die daarbij een rol spelen en de mogelijkheden voor een betere bescherming. En uiteraard werd er ook, af en toe fel, gediscussieerd. Het uiteindelijke doel is om de opbrengst van deze middag te gebruiken voor een plan van aanpak. Daar gaat de komende maanden hard aan gewerkt worden. Het was een buitengewoon geslaagde middag die ongetwijfeld een vervolg gaat krijgen als het plan van aanpak vorm krijgt.

Gedeputeerde Henk Jumelet liet in ieder geval weten enthousiast te zijn. Hij twitterde na afloop: ‘Symposium over de toekomst voor de weide-en akkervogels in Drenthe was inspirerend. Resultaat: samenwerken aan plan van aanpak!’