10 januari 2015

Techno Startup stimuleren

Noord-Nederland heeft met Astron en verschillende opleidingen op technologisch gebied veel te bieden. De studenten vliegen echter na de opleidingen, Drenthe uit. We willen ze vasthouden en aantrekken, hun ideeën laten uitkristalliseren, verbinden, nieuwe industrieën creëren en nieuwe technologieën ontwikkelen. 

Dit is ook van belang om toekomstige werkgelegenheid aan NoordNederland te binden. Daarom moet er een Drentse Techno Startup Campus komen. DTC-Assen, mogelijk gekoppeld aan Sensor City.

Thema idee: Met je technische opleiding bekijk je het verder in Drenthe! De Drentse Techno Campus zorgt maximaal 5 jaar voor onderdak, ondersteuning in management en onderzoek, opzetten eigen bedrijf, financiën en administratie. Elke afgestudeerde techno deelnemer krijgt ondersteuning in faciliteiten etc. (financiering uit NOM en SNN gelden). Drentse Techno Campus wordt als tegenprestatie voor 25% eigenaar van alle te ontwikkelen technologieën.

Effect: jonge wetenschappers aan het werk in Assen. Effect lange termijn: Nieuwe technologie die in Drenthe verder ontwikkeld kan worden. Werkgelegenheid en 25% belang bij verkoop technologie.

PvdA Drenthe Verkiezingsprogramma 2015-2019, pag 21