Terugblik op 2019: in gesprek met Hendrikus Loof

Door Kees de Graaf op 30 januari 2020

Onze fractievoorzitter Hendrikus Loof nam na de verkiezingen van maart 2019 het stokje over van Roelie Goettsch. We zijn benieuwd naar zijn ervaringen in het afgelopen jaar. Hendrikus kijkt terug en vooruit.

Hoe kijk je in algemene zin terug op het afgelopen jaar?

‘In algemene zin is het een ronduit spannend jaar geweest voor mij. Een verkiezingsjaar is dat natuurlijk altijd maar deze keer was de aanloop tot de uitslag ook nog eens erg interessant. Vol goede moed waren we de campagne ingegaan en stilletjes hoopten we weer de grootste partij in Drenthe te mogen worden. Landelijk zitten we alweer een tijdje in de lift en het zou zo maar kunnen, was de gedachte. Toen ik na het bezoeken van de uitslagenavond in Assen laat naar bed ging, stonden we nog derde. ’s Ochtends bij het ontwaken bleek het tóch gelukt te zijn. Met een heel ander gemoed reed ik opnieuw naar Assen om het verkiezingsontbijt bij RTV Drenthe bij te wonen. Direct na de verkiezingen een boeiend informatie- en formatieproces. Dat zijn toch de krenten in de pap van de politiek, vind ik altijd. Om daarin mee te mogen draaien is een voorrecht. Maar ook weer spannend dus. En direct weer daarop word je fractievoorzitter van een nieuwe PvdA-fractie. Kortom, best een roller coaster die eerste maanden van 2019. En dan aan de slag met een nieuwe groep enthousiaste PvdA’ers. Tja, wat moet ik er nog meer over zeggen.’

Je bent nu voorzitter van de Drentse Statenfractie van de PvdA, hoe bevalt dat?

‘Kort maar krachtig: goed. Ik heb dit twee keer mogen doen in mijn periode als raadslid in Hoogeveen en het ligt mij wel. We zijn snel nadat het stof van de coalitieonderhandelingen was neergedaald met de hele fractie een weekend op pad geweest om elkaar goed te leren kennen. En om van gedachten te wisselen over wat we de komende jaren willen neerzetten. Dat was goed om te doen en daar plukken we lang de vruchten van.’

Hoe verloopt de samenwerking met de andere (coalitie)partijen in en om het Drents Parlement?

‘Dat was wel even wennen natuurlijk. Nu met vijf partijen waarbij een traditionele oppositiepartij – althans in Drenthe – zomaar in de coalitie terechtkwam (GroenLinks, red.). Ik moet zeggen dat het gewenningsproces snel doorlopen is omdat we te maken kregen met de stikstofproblematiek. En in zo’n heftig dossier leer je elkaar goed kennen. We zijn van start gegaan met de afspraak elkaar niet te verrassen. En tot op heden gaat dat goed. Natuurlijk is er af en toe beweging en reuring maar de persoonlijke verhoudingen zijn volgens mij goed en dat is een belangrijke basis voor de komende jaren.’

Er komt veel op ons af, wat zijn de belangrijke onderwerpen voor de PvdA in Drenthe in de komende tijd?

‘Kijkend naar de onderwerpen die we hebben ingebracht voor de investeringsagenda gaat het voor ons om wonen, werk en onderwijs. En als bindmiddel zou ik duurzaamheid willen noemen. Want verduurzaming gaat bij al die drie thema’s een heel belangrijke rol spelen. Dan gaat het om meer dan bijvoorbeeld het isoleren van je woning maar vooral ook om het toekomstbestendig maken van de wijze waarop we met elkaar wonen, met elkaar werken en met elkaar leren.’

Kees de Graaf

Kees de Graaf

Mooiste plek in het stroomgebied van Hunze en Aa’s? Het uitzichtspunt Belvedere bij Schipborg, met brede blik op het landschap van de Drentsche Aa. Word blij van… Enthousiaste mensen die met passie gaan voor de goede zaak.  In de politiek beland door? Een oproepje in 2010 van mijn PvdA-afdeling in Tynaarlo in de krant: “kandidaten

Meer over Kees de Graaf