Door Hendrikus Loof op 12 september 2016

Terugblik op een turbulente week

De afgelopen week ging knallend van start met een bericht in het Dagblad van het Noorden dat er geen contact meer is met het ministerie van EZ over de plaatsing van windturbines in Drenthe, met name bij Lofar. De gedeputeerde: ‘Het is oorverdovend stil’. Onze fractie vond die windstilte onacceptabel en stelde kritische vragen. Mede daardoor is het contact nu wel hersteld, maar de uitkomst van het overleg met minister Kamp is nog niet bekend. Een terugblik.

Op maandag 5 september was ons Statenlid Hendrikus Loof naar eigen zeggen direct bij de les toen het Dagblad van het Noorden in de bus viel, met het bericht dat het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe geen contact meer had met het ministerie van EZ over de windturbines rond Lofar. Gezien de grote maatschappelijke onrust in het gebied is een dergelijke bestuurlijke stilte onacceptabel. Reden voor onze fractie om bij de Commissie OGB van woensdag 7 september hier vragen over te stellen. Zo wilden we onder meer weten op welke wijze er dan wél contact is met het Ministerie van Economische Zaken. Ook was de fractie benieuwd welke redenen gegeven worden voor het niet nakomen van afspraken en het uitblijven van informatie over de voortgang van het besluitvormingsproces.

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra gaf aan dat het College van GS nog steeds vasthoudt aan de brede en scherpe zienswijze die is ingediend op de plannen van EZ om in de Drentse Veenkoloniën windturbines neer te zetten. Daar tussendoor speelt een discussie tussen Astron en het ministerie over de plaatsing van turbines bij Lofar. Hiernaar is inmiddels een onderzoek gedaan door Agentschap Telecom. De uitkomsten daarvan zouden met de provincie Drenthe worden gedeeld, maar na de zomer werd die toezegging ineens ingetrokken. Ook een overleg tussen minister Kamp en de gedeputeerde werd op het laatste moment afgezegd.

Ook de gedeputeerde Stelpstra vond deze gang van zaken niet acceptabel en heeft contact gezocht met Den Haag. De zorg bestaat dat het Rijk niet van plan is om iets met de zienswijze vanuit Drenthe te doen; die zorg bestaat nog steeds, ook na het telefoontje van de minister dat de gedeputeerde kreeg – kort voor de commissie OGB. ‘Men is vooral bezig onze zienswijze te weerleggen en wil niet praten over de oplossingen die wij hebben aangedragen. Wij willen een ander plan en de tijd dringt.’

Op vrijdag 9 september zou de gedeputeerde alsnog in gesprek gaan met de minister, met de zorgen van de PvdA-fractie en de gehele Provinciale Staten als bagage. Ons Statenlid Hendrikus Loof na afloop van de beantwoording door het College van GS: ‘Ik hoor aarzeling, vertwijfeling en ook boosheid – dat is goed voor te stellen. Het is een bijzondere gang van zaken. Ik hoop dat het niet symptomatisch is voor de manier waarop er vanuit Den Haag naar Drenthe wordt gekeken, ook bijvoorbeeld rond andere thema’s als rechtbanken en gevangenissen. Het is goed dat de gedeputeerde in gesprek gaat en dat hij onze zorg daar uitspreekt. We horen graag hoe het nu verder gaat.’

 

In de loop van deze week laat gedeputeerde Stelpstra aan Provinciale Staten weten hoe het gesprek met minister Kamp van EZ is verlopen.

 

Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Mooiste plek in Drenthe? Bij Kralo rechtsaf… Word blij van… Het voorjaar. In de politiek door? Brede interesse in mens & samenleving en door Joop den Uyl. Morgen invoeren! Verstandige klimaatmaatregelen waar ook de mensen met een smalle beurs van profiteren. Mijn favoriete artiest Neil Young & Crazy Horse. Eerlijke politiek is… Goed luisteren, helder

Meer over Hendrikus Loof