Door Hendrikus Loof op 16 december 2015

Transferium de Punt: nut en noodzaak onvoldoende aangetoond

Er is veel over gesproken en de afgelopen tijd is het volop in de pers geweest: het plan om een OV/P+R-knooppunt bij De Punt aan te leggen. De PvdA-fractie in de staten van Drenthe vindt nut en noodzaak onvoldoende aangetoond en de negatieve invloed op het landschap veel te groot.

Klik hier

Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Krijgt energie van: Mensen waarmee het prettig (samen-) werken is en van wat rock ‘n’ roll op z’n tijd. Grootste ergernis: Onrecht, gesjoemel en gegraai. In de politiek door: Hardnekkig gevoel om iets aan onrecht, gesjoemel en gegraai te doen. Morgen invoeren: Een energieneutrale provincie Drenthe. Drenthe is voor mij: Veel meer dan turf, jenever

Meer over Hendrikus Loof