Door op 15 februari 2015

Trendbreuk in corporatieland

“De volkshuisvesting staat aan de vooravond van revolutionaire veranderingen”, concludeerde  Kamerlid Jacques Monasch tijdens een PvdA bijeenkomst te Westerbork van 9 februari jongstleden. De nieuwe woningwet treedt op  1 juli in werking. Ze versterkt de positie van de huurders en gemeenten en verkleint het kerngebied van de woningbouwcorporaties. 

Voortouw 

Zo kunnen deze zich weer richten op hun kerntaak en dat is het verzorgen van sociale woningbouw voor lagere inkomensgroepen. “Om alle mogelijkheden van de wet te benutten moeten de corporaties wel een tandje bijzetten”, vindt Monasch.

De corporaties hebben genoeg spek op de ribben voor een grotere krachtinspanning.  “Ze kunnen flink bezuinigen: er is een nog steeds een fikse overhead, ook al wordt deze minder. De topsalarissen zijn er hoog”, aldus Monasch. “Bovendien staat de rente laag en hebben ze flinke financiële reserves. Ze kunnen meer doen dan ze op dit ogenblik laten zien”.

Een voorbeeld uit Assen bevestigt deze stelling. Hier moest  de gemeente het voortouw nemen om het tekort aan sociale huurwoningen aan te vullen, terwijl eigenlijk de corporaties aan zet waren. PvdA wethouder Albert Smid was hier de grote trekker van. De gemeente stelde een krediet van 5,5 miljoen Euro beschikbaar voor dertig energiezuinige woningen beneden de huurtoeslaggrens. “Het kan dus wel”, aldus Smid, die voor het beheer en onderhoud van de woningen een corporatie wil inschakelen.

Monasch deelt die die opvatting: “Je kunt tegenwoordig een energieneutrale woning bouwen voor 90.000€. Inclusief grondkosten komt dit neer op zo’n 135.000€. Het moet toch voor een corporatie haalbaar zijn om voor zo’n prijs sociaal te bouwen.” De gemeenten en huurders krijgen in de nieuwe wet een doorslag-gevende stem in de taakstelling van corporaties. Ze moeten de plannen goedkeuren en kunnen zo de sociale verhuurders aanzetten tot betere prestaties.

Impuls 

Goede en betaalbare huisvesting blijft van cruciaal belang. Sylvo Gaastra van de Woonbond presenteerde de resultaten van een woonlastenonderzoek:  “De inkomens liggen laag in Drenthe. De huren zijn dat niet.” Grootschalige investeringen in energiezuinige sociale huurwoningen kunnen de woonlasten verlichten en het milieu ontzien. “Dit punt maakt niet voor niets deel uit van het PvdA programma”, aldus de Emmense Statenkandidaten Eric Rougoor en Willem Meijer. “De PvdA wil in de Staten en Gemeenteraden samen optrekken met de huurdersorganisaties en zo een impuls geven aan de volkshuisvesting.” De bijeenkomst in Westerbork is hiertoe een eerste stap en krijgt in de loop van 2015 een vervolg.

Naast energiezuinige woningen kunnen de corporaties blijven investeren sociale woningbouw en een leefbare woonomgeving. De PvdA zit er bovenop. Er valt nog genoeg te doen in volkshuisvestingsland

 

Zie ook: