Uitbreiding netcapaciteit helpt sportclubs en dorpshuizen niet

Door Peter Zwiers op 16 april 2019

TenneT en Enexis gaan de netcapaciteit in Noord-Nederland uitbreiden. Op zich een goede zaak, maar de extra capaciteit die zo ontstaat blijkt al weer ingenomen door projectontwikkelaars. Maatschappelijke organisaties die hun duurzaam opgewekte stroom aan het net willen leveren, vissen zo nog steeds achter het net. De Statenfractie van PvdA Drenthe stelt hierover vragen aan het College van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie.

Statenlid Peter Zwiers las in de besluitenlijst van GS over de plannen van TenneT en Enexis: ‘GS hebben naar aanleiding van de investeringsbeslissing een steunbetuiging gestuurd aan TenneT en Enexis. In de besluitenlijst lezen we: “Hiermee wordt op termijn een oplossing geboden voor de Drentse aansluitproblematiek op het elektriciteitsnet.” Op zich is de PvdA blij met de uitbreiding van het net, maar dan moet deze wel met voorrang ten goede komen aan maatschappelijke organisaties die hun gebouwen willen verduurzamen.’
De PvdA Drenthe pleit al langere tijd voor een voorrangspositie voor maatschappelijke initiatieven, zoals sportverenigingen en dorpshuizen, bij het toekennen van netcapaciteit. Zwiers: ‘Helaas heeft de Tweede Kamer onlangs een motie van de PvdA met deze strekking verworpen, waardoor nog steeds geldt ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Uit informatie van Enexis die wij achterhaalden blijkt namelijk dat bij uitbreiding van de netcapaciteit deze extra capaciteit al is geclaimd door projectontwikkelaars. De maatschappelijke initiatieven vissen dus weer achter het net! Dat staat wat de PvdA Drenthe betreft haaks op de door GS genoemde oplossing voor de Drentse aansluitproblematiek.’
De PvdA-Statenfractie heeft over deze kwestie vragen gesteld aan GS en wil onder meer weten of zij de mening deelt van de PvdA dat een oplossing voor de maatschappelijke initiatieven hoog op de agenda moet staan. Ook moet het college bij de minister van Economische Zaken & Klimaat aandringen op een passende oplossing voor dit probleem.

Peter Zwiers

Peter Zwiers

Mooiste plek in Drenthe? Ik ben een echte veenkoloniaal en vind het natuurgebied Exloerkijl fantastisch, maar ik kan al hardlopend ook genieten van de heidegebieden en de leuke brinkdorpen. Word blij van… Mensen die coöperatief bezig zijn om hun eigen omgeving mooier te maken. Samen maken we Drenthe! In de politiek beland door? Een echte

Meer over Peter Zwiers