Veenhuizen: de gevangenis en meer

10 juli 2018

Onlangs kwam in het nieuws dat de gevangenis in Veenhuizen openblijft. De PvdA strijdt hier al jaren voor, een goede zaak dus. Maar er gebeurt nog veel meer in en om het gevangenisdorp. We vroegen Statenleden Michel Berends en Rudolf Bosch hoe zij tegen verleden, heden en toekomst van Veenhuizen aankijken.

Waarom is dit besluit van de regering, om de gevangenis open te houden, zo van belang voor Veenhuizen en omgeving?

Berends: ‘Er zijn vele arbeidsplaatsen mee gemoeid. De economie in het Noorden is toch al ijl en dun, we moeten koesteren wat we hebben. In het landelijke regeerakkoord staat dat het Rijk deze locatie in principe in stand wil houden. Belofte maakt schuld! We hebben het hier over de betrouwbare overheid nietwaar?

Bosch: ‘Het belang van de arbeidsplaatsen is inderdaad groot. Dat geldt voor Veenhuizen, maar ook voor andere Rijksdiensten in Noord-Nederland. Die moeten we behouden. Daarnaast lees ik het belang ook af aan de cultuurhistorische verbinding van het gevangeniswezen met deze plek. Die geschiedenis moeten we koesteren.’

Is de gevangenis nu definitief uit de gevarenzone en de dreiging geweken?

Berends: ‘Daar ga ik wel van uit, maar niets in het leven is zeker. Zelf ben ik pedagoog van huis uit en huldig het adagium: bouw scholen en sluit de gevangenissen. Preventie en voorkomen is in mijn beleving beter dan straffen en genezen. Eigenlijk ben je met straffen al te laat. In die zin zijn de opvoedende teksten in de gevels van Veenhuizen zo gek nog niet. Eigenlijk heb ik dus liever dat er scholen of congrescentra voor in de plaats komen op de langere termijn, maar dat moet dan wel zeker zijn.’

Bosch: ‘De discussie is zeker nog niet voorbij. Politieke dynamiek en de keuzes die in Den Haag worden gemaakt zijn onvoorspelbaar. Ondanks de teksten in het regeerakkoord is niets in beton gegoten. We hebben dat eerder gezien: ondanks toezeggingen moesten we als PvdA dan toch weer op de bres. Waakzaamheid blijft geboden, om te voorkomen dat er aan de achterdeur toch weer beweging ontstaat.’

 

Waarom heeft de PvdA veel aandacht voor dit onderwerp en blijft dat ook zo?

Berends: De PvdA is een partij van de werkgelegenheid en ook van het onderwijs trouwens. Daarom blijven wij de ontwikkelingen rondom Veenhuizen zeer nauwgezet volgen.’

Bosch: ‘Werk is van groot belang voor mensen. En niet alleen voor henzelf, maar ook voor hun gezinnen en hun omgeving. Daarom hebben we in het verleden ook rondom de kazerne en rechtbank in Assen op de barricades gestaan. Ons Statenlid Ronald Koch heeft zich daar ook de afgelopen jaren hard voor gemaakt.’

 

De provincie Drenthe steunt Veenhuizen ook met geld voor andere projecten, bijvoorbeeld gericht op ondernemers in het dorp. Ook wordt de verbouwing van het Gevangenismuseum mede mogelijk gemaakt. Is dat een goede zaak?

Bosch: ‘Dat is prima. Veenhuizen heeft een bijzondere geschiedenis en dat kunnen we nog beter op de kaart zetten. De gebouwen en het cultuurlandschap brengen het Drenthe van toen en nu op een fantastische manier bij elkaar. Niet investeren zou betekenen dat het hier snel achteruit loopt. Ook de overheid heeft daarin een verantwoordelijkheid en pakt die gelukkig ook.’

Berends: ‘Ja dat is zeker een goede zaak, bijvoorbeeld in het kader van de bevordering van toerisme en recreatie. Het nabijgelegen Fochteloërveen kan ook op steun rekenen van de provincie; dat is niet voor niets een belangrijk resort voor kraanvogels (zie ook het gedicht van Michel, red.) Het staat op de website van hotel Bitter en Zoet en komt op een fietsapp voor het gebied tussen Veenhuizen en Frederiksoord.’

Onlangs vond ook de stemming bij de Unesco over de Koloniën van Weldadigheid plaats, is het goed dat het college van Gedeputeerde Staten onder leiding van Cees Bijl hier zo veel werk van maakt?

Bosch: ‘Ik heb het live bekeken. Prima dat Cees Bijl zich hier vol voor blijft inzetten. Het gaat hier om het héle verhaal, van de vrije en de onvrije koloniën: dat wordt ook onderschreven door andere landen. Het is nu zaak om dat nog beter onder woorden te brengen. De Unesco-status betekent erkenning voor de unieke manier waarop in de 19deeeuw hier geprobeerd is de armoede uit de wereld te helpen.’

Berends: ‘Ik heb de stemming in Bahrein eveneens ademloos gevolgd. Het is een zeer onderscheidend gebied en verdient die status absoluut. Hopelijk lukt het volgend jaar om dit volgend jaar binnen te slepen.’

Voor meer informatie over Veenhuizen: www.veenhuizenboeit.nl.

 

Michel Berends

 

Rudolf Bosch