Veiligheid in Drenthe: een ‘politieloos’ platteland?

Door Ralph du Long op 9 november 2017

Bij de vergadering van de Statencommisie FCBE op woensdag 8 november stond veiligheid op de agenda van het Drents Parlement. Afgelopen zomer werd een rapport uitgebracht dat voor onduidelijkheid en onrust zorgde. In gebieden buiten de Randstad – waaronder Drenthe – zou veel te weinig politie aanwezig zijn, waardoor criminelen vrij spel krijgen. Waarnemend commissaris van de Koning Jozias van Aartsen zette dat beeld recht.

Over het rapport: de minister van Veiligheid en Justitie had de Commissarissen van de Koning in het land gevraagd hoe ze tegen de Politiewet aankijken. Hun mening stond dus centraal. Enkele zinnen uit het rapport zorgden vervolgens voor veel ophef. Daarin werd namelijk gesproken over een ‘politieloos platteland’ en ‘een crimineel luilekkerland’. Dit zou met name gelden voor gebieden buiten de Randstad, waaronder ook Drenthe.  De voorzitter van de Drentse veiligheidsregio reageerde al snel in de media: ‘Dat beeld klopt niet’.

De collega’s van de fracties van VVD en CDA waren niettemin verontrust en vroegen het college van Gedeputeerde Staten om een reactie. Die gaf het college. De manier waarop was echter zo kort en afgemeten (een aantal vragen werd louter met ‘nee’ beantwoord) dat het tot verdere onduidelijkheid leidde over de kwestie. Ook ontstond ontevredenheid over hoe het college met vragen van Provinciale Staten omgaat.

Dus vroegen VVD en CDA vroegen daarop de andere fracties in het Drents Parlement hoe ze aankeken tegen deze manier van beantwoording en het ontstane beeld van onveiligheid.

Voor de PvdA is het helder. Veiligheid is een belangrijk onderwerp voor onze inwoners. Er moet geen onduidelijkheid zijn over de inspanning daarvoor van overheden, inclusief onze eigen provincie en inclusief het college van Gedeputeerde Staten.

Nog een punt dat voor ons helder is: vragen van Provinciale Staten aan het college dienen altijd volledig en gemotiveerd te worden beantwoord. Dat werd door de heer Van Aartsen goed begrepen. Zijn mondelinge beantwoording van de vragen vulde met gemak 5 kantjes tekst. Hij maakte onder meer duidelijk dat van een politieloos platteland in Drenthe absoluut geen sprake is. Waarmee dit een ruime reparatie betekende van het eerdere gebrek; het te zuinig informeren van Provinciale Staten.

Lees ook het artikel dat het Dagblad van het Noorden hierover publiceerde.

 

Ralph du Long

Ralph du Long

Mooiste plek in Drenthe? Uitzicht vanuit mijn woonkamer op de Ankerhof vijver in Assen. Vooral als er ijs ligt en het heeft gesneeuwd. Word blij van… Onvoorbereid in diepe waters worden gegooid in onbekende landen. In de politiek beland door? Het eerste zwarte gemeenteraadslid in Amsterdam, tevens een goede vriend. Morgen invoeren! Publieke goederen terug

Meer over Ralph du Long