Door Hendrikus Loof op 7 september 2017

Verbinding Emmen-Groningen: balans tussen natuur, veiligheid en economie

Het Drents Parlement begon het nieuwe politieke seizoen 2017-2018 met een discussie over de verbinding Emmen-Groningen. Dit gebeurde in de Statencommissie Omgevingsbeleid (OGB). Ons Statenlid Hendrikus Loof verwoordde de visie van de PvdA-fractie, in een reactie op de visie van het College van GS. Zijn conclusie: de verbinding verdient verbetering, maar niet ten koste van alles.

Een goede balans vinden tussen natuur, goede verbindingen voor de economie, goed openbaar vervoer, verkeersveiligheid én Zuidoost Drenthe als gebied echt vooruithelpen. Dat zijn volgens de PvdA de vertrekpunten die van belang zijn waar het gaat om de verbinding tussen Emmen en Groningen. Kan dat het beste gebeuren met auto, bus of trein? Volgens de PvdA is een spoorverbinding een prima manier om Zuidoost Drenthe economisch-maatschappelijk vooruit te brengen. ‘Het lost echter niet alles op, zoals het feit dat het verkeer op de N34 hiermee niet afneemt. Ook zijn de financiële gevolgen voor de provincie niet mals.’ Waar nog wel verder onderzoek naar moet plaatsvinden, is de internationale treinverbinding Emmen-Rheine, waarbij het doortrekken daarvan naar Groningen een wens van velen is. Het onderzoek zou zich dan ook moeten richten op financiële bijdragen van buiten onze provincie. Ook de – nu al succesvolle – busverbinding tussen Emmen en Groningen kan verder worden verbeterd.

Voor de weg heeft de PvdA Drenthe een voorkeur voor een gedeeltelijke verbreding van N34. Veiligheid speelt daarbij een belangrijke rol: ‘Een feit is dat er op de N34 te veel en te vaak ernstige ongevallen voorkomen. De kennelijk onverwoestbare drang van (een deel van de automobilisten) om voortdurend te willen inhalen is bijzonder lastig in te dammen. De gedachte om op een aantal plaatsen gelegenheid te bieden om veilig in te halen kan hier een oplossing voor zijn.’ Bij de verdere uitwerking van de plannen moet volgens de PvdA veel aandacht worden besteed aan de toekomst van Zuidoost Drenthe. Hendrikus Loof: ‘Er moet méér gebeuren om het gebied verder te brengen.’

In zijn reactie gedeputeerde Henk Brink aan dat de effecten op Zuidoost Drenthe zeker worden meegenomen: ‘We kunnen dit gebied niet langer laten wachten op goede verbindingen.’ Hij gaf aan dat een treinverbinding niet waarschijnlijk is, maar deze wordt ook niet definitief afgevoerd – ook al omdat de provincie Groningen wel hecht aan de verbinding Veendam-Stadskanaal. En de verbinding met Duitsland krijgt zeker aandacht van GS: ‘Bij een verbinding Emmen-Rheine zouden we rechtstreeks naar Berlijn kunnen reizen.’ Voor de N34 lijkt een gedeeltelijke verdubbeling het meest kansrijk.

 

Lees hier de volledige bijdrage van Hendrikus Loof: 20170906 Bijdrage Verbinding Emmen 2.

 

Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Mooiste plek in Drenthe? Bij Kralo rechtsaf… Word blij van… Het voorjaar. In de politiek door? Brede interesse in mens & samenleving en door Joop den Uyl. Morgen invoeren! Verstandige klimaatmaatregelen waar ook de mensen met een smalle beurs van profiteren. Mijn favoriete artiest Neil Young & Crazy Horse. Eerlijke politiek is… Goed luisteren, helder

Meer over Hendrikus Loof