21 oktober 2014

Vergadering PvdA Statenfractie COA/AZC Emmen

Op woensdag 8 oktober had de Statenfractie dit keer een fractievergadering op locatie bij het COA/AZC in Emmen. Vertegenwoordigers van de raadsfractie en het afdelingsbestuur waren ook aanwezig. Voorafgaande aan de fractievergadering was er een inleiding over de locatie en een rondleiding. Het COA is een opvangorganisatie dat als zelfstandig bestuursorgaan de opvang van asielzoekers verzorgd in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. In Emmen gaat het om uitgeprocedeerde gezinnen. Het gaat nu om ruim 500 personen. Dit aantal zal gaan groeien naar 600.

Regelmatig overleg 

Soms is er sprake van gedwongen terugkeer. Voorkomen moet worden dat mensen in de illegaliteit gaan. De doorlooptijd naar uiteindelijke terugkeer bedraagt enkele maanden. De mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen leven. In Emmen betreft het geen gesloten inrichting, maar een dagelijkse meldplicht bestaat wel. In principe mogen de mensen de gemeentegrens niet verlaten. Met de opvanglocatie van het COA is werkgelegenheid gemoeid en de vergoeding per week wordt ook besteed binnen de gemeente. Acceptatie onder de lokale bevolking en naaste buren is aanwezig, overleg vindt met enige regelmaat plaats.

Banen zitten ook bij de dienst terugkeer, de beveiliging en bij vluchtelingenwerk. Het personeel is vooral agogisch geschoold. Met de onderwijsinstellingen op alle niveaus bestaan nauwe banden. In het Noorden groeit het aantal locaties op dit ogenblik zeer snel.

De fractie is diep onder de indruk van de werkzaamheden van de opvanglocatie en spreekt zijn respect uit.