Door op 20 juli 2016

Verkenning naar kansen sociaal ondernemerschap

Sociale ondernemingen zorgen voor economische én maatschappelijke waarde. Ze houden het midden tussen overheid, commerciële bedrijven en charitatieve instellingen. Een sector die ook in Drenthe in opkomst is en steun van de provincie verdient. Met een breed gedragen motie hebben ChristenUnie en PvdA het belang van sociale ondernemingen onderstreept; het college van GS komt dit najaar met een verkenning.

Een sociale onderneming levert net als elke andere onderneming een product of dienst en heeft een ‘verdienmodel’. Geld verdienen is echter niet het hoofddoel, het is een middel om de maatschappelijke missie te bereiken. Het aantal bedrijven dat op deze manier opereert neemt snel toe in Nederland en ook in Drenthe zijn ze te vinden. Een goed voorbeeld is het Emmense bedrijf Dopper, dat uit plastic nieuwe, hervulbare flessen vervaardigt. Het zijn juist de sociale ondernemingen die niet alleen banen creëren, maar daarbij ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kansen geven. Ook investeren zij vaak extra in duurzaamheid. Tegelijkertijd lopen deze bedrijven aan tegen belemmeringen, zo heeft de Sociaal Economische Raad in kaart gebracht. Zo is er aandacht nodig voor het verbeteren het financieringsklimaat en moet er meer ruimte bij overheidsinkoop worden gecreëerd voor sociale ondernemingen.

De fracties van ChristenUnie en PvdA hebben daarom – met steun van alle andere fracties in het Drents Parlement – het college van GS verzocht barrières weg te nemen en gerichte maatregelen te treffen die ervoor zorgen dat deze bedrijven makkelijker kunnen groeien en meer maatschappelijke waarde kunnen genereren. Het college pakt de handschoen op en komt in het najaar van 2016 met een verkennende notitie Sociaal Ondernemerschap, met daarin een overzicht van de mogelijkheden voor de provincie om deze sector te versterken.

Lees hier wat ons Statenlid Ronald Koch eerder over sociale ondernemingen zei, begin juni in het Drents Parlement.