10 januari 2015

Vervoer geregeld tot in de “haarvaten” van Drenthe

Uberachtige technieken

In het huidige systeem kunnen de haarvaten van het netwerk niet meer goed bediend worden. Uber-achtige technieken kunnen hier een oplossing bieden. De PvdA wil dat dit binnen Drenthe mogelijk moet worden waarbij het OV-bureau de richtlijnen en veiligheid waarborgt.

PvdA Drenthe Verkiezingsprogramma 2015-2019, pag 22