Door op 13 maart 2015

Vitaal platteland: werkbezoeken Ard van der Tuuk aan Ansen en Echten

Op 12 maart heeft Ard van der Tuuk (lijsttrekker PvdA Drenthe) samen met Heleen Langen van de PvdA fractie De Wolden en kandidaat-Statenleden werkbezoeken gebracht aan de Berkenhof in Ansen, het Huus met de Belle en dorpshuis D’Olde Karke in Echten. De werkbezoeken stonden in het teken van een vitaal platteland en leefbaarheid in kleine dorpen. Iets wat de PvdA Drenthe en PvdA De Wolden hoog in het vaandel hebben staan. Specifiek was er aandacht voor de herbestemming van maatschappelijk vastgoed op het platteland.

In Ansen en Echten hebben gebouwen een nieuwe bestemming gekregen: in Ansen is de voormalige basisschool door een gedreven ondernemersduo omgetoverd tot de kleinschalige woonzorgvoorziening De Berkenhof. Van der Tuuk kreeg een rondleiding en praatte, met de bewoners over hoe zij het wonen in de Berkenhof ervaren.

WerkbezoekEchten

V.l.n.r.: Rudolf Bosch, Rieja Raven, Ard van der Tuuk, Jan Feiken, Heleen Langen en Tess Doldersum.

Dorpshuizen++ en Vitaal platteland
In Echten, bekend als ‘Kei van een dorp’ zijn veel bewoners actief bij dorpsactiviteiten op het gebied van toerisme en recreatie, sport en speelgelegenheden, voorziening voor peuters en natuurlijk D’Olde Karke. Deze voormalige kerk is omgetoverd tot dorpshuis dankzij de tomeloze inzet van de bewoners en met een bijdrage uit het fonds Vitaal Platteland van de provincie Drenthe. Er vinden wekelijks allerlei activiteiten plaats in het dorpshuis. De PvdA Drenthe en De Wolden hebben grote waardering voor dit soort initiatieven van dorpsbewoners.

De PvdA Drenthe wil dit soort dorpshuizen de mogelijkheid geven zich te ontwikkelen tot dorpshuis++. Een dorpshuis waar de gemeenschap samenkomt, maar waar ook werkplekken met een snelle internetverbinding zijn voor ZZP’ers en waar WMO-diensten beschikbaar zijn zodat inwoners er terecht kunnen met vragen over welzijn, zorg, wonen, financiële ondersteuning, huishoudelijke hulp, woon- of vervoersvoorzieningen.

Ard van der Tuuk: ‘Waar deze ondernemers in Ansen en de inwoners uit Echten beide voor zorgen is niet alleen dat leegstaande gebouwen een nieuwe functie hebben gekregen, maar ook dat er in de dorpen ontmoetingsplaatsen blijven bestaan. Dit soort prachtige projecten in kleine dorpen verdienen onze steun. Onder andere via het programma Vitaal Platteland wil ik er als gedeputeerde graag voor blijven zorgen dat dit soort initiatieven zich kunnen blijven ontwikkelen.’