Vragen SP over portefeuilleverdeling en nevenfunctie gedeputeerde Bijl