Door op 1 november 2016

Vrouwen in de politiek: een actueel thema!

In het politieke bedrijf voeren mannen nog steeds de boventoon. Waarom eigenlijk? PvdA Drenthe wil de aankomende jaren de positie van vrouwen in de politiek versterken. Daarom hebben onze statenleden Roelie Goettsch en Maaike Bakker samen met Marianne van der Tol en Riek Siertsema (D66) het initiatief genomen voor een breed gedragen initiatiefvoorstel rondom de viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht in Nederland.

In 2017 is het namelijk 100 jaar geleden dat vrouwen passief kiesrecht kregen en zich dus als volksvertegenwoordiger verkiesbaar konden stellen; twee jaar later mochten vrouwen ook actief gaan stemmen. Door dit te vieren willen wij aandacht vragen voor het feit dat nog steeds verhoudingsgewijs weinig vrouwen actief meedraaien in de (Drentse) politiek. Ook willen we vrouwen enthousiasmeren om politiek actief te worden. Meer vrouwen in de politiek betekent een betere afspiegeling van de bevolking in de politiek. Maar we willen ook beter zicht krijgen op de drempels die vrouwen in de weg staan om politiek actief te zijn. Kortom: wat drijft vrouwen in de politiek, en wat weerhoudt hen ervan om politiek actief te worden? Door 100 jaar vrouwenkiesrecht te vieren hopen we dit thema in de aankomende jaren blijvend op de kaart te zetten en de positie van vrouwen in de politiek gedurende de verkiezingsjaren 2017, 2018 en 2019 te verstevigen.

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 9 november is het initiatiefvoorstel nogmaals toegelicht door de opstellers, voor onze fractie voerde Ralph du Long het woord. Het voorstel werd in stemming gebracht en met ruime meerderheid aangenomen. De verdere uitwerking kan nu ter hand worden genomen.